Fire eksempler på hvordan man beregner selve færgefradraget 2021, når man tager færgen mellem Helsingborg og Helsingør.

NB. Der er ikke befordringsfradrag for de første 24 km. pr. arbejdsdag. 

Der er 8 kilometer til færgelejet i Helsingborg og fra færgelejet i Helsingør er der 10 kilometer til arbejdspladsen. Altså 18 kilometer hver vej eller i alt 36 kilometers transport på landjorden pr. arbejdsdag med fremmøde på arbejdsstedet. Der er i dette eksempel 216 arbejdsdage.  

Færgeprisen er eksempelvis 4.095 danske kr. til et bilpendlerkort med 50 ture på. Prisen pr. dag er således 4.095 kr. / 50 x 2 = en daglig billetpris på 163,80 kr. Ved 216 arbejdsdage, opgøres færgefradraget til 163,80 kr. x 216 arbejdsdage = i alt 35.381 kr. afrundet

Læs mere om, hvordan du beregner befordringsfradraget, der skal stå i rubrik 51 på oplysningsskemaet: Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

I dette eksempel er transport i bil på landjorden kun 10 kilometer i alt tur/retur.

Da det er under 24 kilometer, skal du beregne bundgrænsebeløbet, som er differencen mellem 24 kilometer og den reelle afstand på landjorden, der er 10 kilometer. Differencen op til de 24 kilometer er 10 kilometer minus 24 kilometer = -14 kilometer.

De -14 kilometer ganges med kilometersatsen på 1,90 kr., og det giver -26,60 kr. i bundgrænsebeløb.

Færgeprisen er 4.095 danske kr. til et bilpendlerkort med 50 ture på. Prisen pr. dag er således 4.095 kr. / 50 x 2 = en daglig billetpris på 163,80 kr. Ved 216 arbejdsdage, opgøres færgefradraget til 163,80 kr. x 216 arbejdsdage = i alt 35.381 kr. afrundet

Men da der er under 24 kilometer transport på landjorden, skal billetprisen pr. dag reduceres med bundgrænsen på -26,60 kr.

Det vil sige, at fradraget for færgen bliver 163,80 kr. - 26,60 kr. = 137,20 kr. pr. dag.

Antallet af arbejdsdage er 216, så færgefradraget bliver 137,20 kr. x 216 arbejdsdage = i alt 29.635,20 kr. afrundet

Det rundes op til 29.636 kr.. Beløbet skal stå i rubrik 51 på oplysningsskemaet.

I dette eksempel er transport på landjorden dels på cykel til færgelejet i Helsingborg og med tog fra stationen i Helsingør.

Befordringsfradraget opgøres altid efter reglerne for bilkørsel uanset transportmidlet.

Der er 8 kilometer til færgelejet i Helsingborg og fra færgelejet i Helsingør er der 10 kilometer til arbejdspladsen.

Altså 18 kilometer hver vej eller i alt 36 kilometers transport på landjorden pr. arbejdsdag med fremmøde på arbejdsstedet.

Der er i dette eksempel 196 arbejdsdage.

Færgeprisen er eksempelvis 510 danske kr. til et person pendlerkort med 46 ture på. Prisen pr. dag er således 510 kr. / 46 x 2 = en daglig billetpris på 22,18 kr. Ved 196 arbejdsdage, opgøres færgefradraget til 22,18 kr. x 196 arbejdsdage = i alt 4.347 kr. afrundet

Læs mere om, hvordan du beregner befordringsfradraget, der skal stå i rubrik 51 på oplysningsskemaet: Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

I dette eksempel er transporten med offentlig transport på landjorden kun 10 kilometer i alt tur/retur.

Da det er under 24 kilometer skal du beregne bundgrænsebeløbet, som er differencen mellem 24 kilometer og den reelle afstand på landjorden, der er 10 kilometer. Differencen op til de 24 kilometer er 10 kilometer minus 24 kilometer = -14 kilometer.

De -14 kilometer ganges med kilometersatsen på 1,90 kr. og det giver -26,60 kr. i bundgrænsebeløb.

Færgeprisen er 510 danske kr. til et pendlerkort med 46 ture på. Prisen pr. dag er således 510 kr. / 46 x 2 = en daglig billetpris på 22,18 kr. Da billetprisen er 22,18 kr., og bundgrænsen er -26,60 kr., er der ikke noget befordringsfradrag i alt.