De indtastede oplysninger og din IP-adresse bliver gemt hos Skattestyrelsen, og data slettes som udgangspunkt efter 10 år.

Oplysningerne bliver brugt til behandlingen af din ansøgning om refusion af indeholdt udbytteskat, og eventuelt andre formål, som vi i henhold til lovgivningen er forpligtet til at varetage.

Oplysningerne er underlagt tavshedspligt og behandles i overensstemmelse med reglerne i persondataloven, som bl.a. giver dig ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig og få berigtiget eventuelle urigtige eller vildledende oplysninger.