Her kan du se, om du har pligt til at indberette oplysninger om udlodning af konkursboer og få vejledning til at indberette.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.