På denne side kan du læse mere om indberetning af pension.

Læs mere under Indberetningsvejledninger om:

 • Hvordan du bliver registreret til indberetning
 • Hvordan du skal indberette oplysninger om pensioner
 • Hvilke systemløsninger du kan anvende (Pensiondiverse, CPS, PERE og PAF).

Du finder information om Individstrukturer og Øvrige hjælpelister til brug for indberetningen under Årsbrevet for det pågældende år.

Se driftslog for pension

Handling Frist 
Indberetning for kalenderåret 2022 Fredag den 20. januar 2023
Genindberetning af afviste indberetninger for 2022 Senest 14 dage efter at I har modtaget fejllisten for indberetningen fra os (primo februar 2023)
Brugertest  Ugerne 47-50

Handling Frist 
Indberetning og betaling af ordinær PAL og resterende PAL § 22 og § 23 Mandag den 23. januar 2023 
Korrektion for PAL  Hele januar 2023
Korrektion for PAL  Hele april 2023 
Korrektion for PAL  Hele juli 2023 
Korrektion af PAL Grønland  Opstart i 3. kvartal 2023 
Korrektion for PAL  Hele oktober 2023 

Handling Frister 
Korrektion for PAL  Hele januar 2023
Betaling af aconto PAL  Mandag den 20. februar 2023
Korrektion for PAL  Hele april 2023
Indberetning og betaling af resterende PAL § 21 § 23  Onsdag den 31. maj 2023
Uudnyttet negativ institutskat på PAL efter anmodning  Efter onsdag den 31. maj 2023
Korrektion for PAL  Hele juli 2023
Afregning af PAL til Grønland  Opstart i 3. kvartal 2023
Korrektion for PAL  Hele oktober 2023

Handling Frist 
Indberetning af indskud efter PBL § 15 A  Tirsdag 1. august 2023

Handling Frist
Indberetning for kalenderåret 2022 Fredag 20. januar 2023

Handling Frist
Pensionsstatistik til Nationalbanken 30. april 2023

På DISK, PAL, PBL og PERE er der løbende frister, som I skal være opmærksomme på.  

DISK - Diskvalificerende register  

Løbende indberetning af diskvalificerende udbetalinger med seneste frist den 20. januar i det efterfølgende kalenderår.  

PAL

-    PAL § 23 ophør af ordning (løbende betaling): Angivelse og betaling senest 3 hverdage efter ophør. 
-    PAL § 23 A ophør af ordning (uden udbetaling): Angivelse og betaling senest 1 måned efter kendskab til ophøret.  

PBL  

Løbende indberetning og betaling med en frist på 3 hverdage (bankdage).  

PERE  

Indberetning ved udgangen af den kalendermåned, der følger efter den kalendermåned, hvor der er 6 måneder til, personen når efterlønsalderen, delpensionsalderen eller fleksydelsesalderen. 

Pensionsselskaber og pengeinstitutter kan foretage maskinel indberetning af pensionsafgifter. Indberetning er baseret på filoverførsel i XML-format enten via TastSelv Erhverv eller en webservice

XML-strukturen er den samme i TastSelv Erhverv og webservicen.

Gældende XML-struktur

  PAF fejlnumre

Certifikater til webservice og DEMO webservice

Certifikater som anvendes i webservice og DEMO webservice til den 29. marts 2023 kl. 12:

Husk, at alle kald til webservicen skal ske via sitet services.extranet.skat.dk.

Certifikater som anvendes i webservice og DEMO webservice fra den 29. marts 2023 kl. 12:

Bemærk, at der for begge certifikater også er behov for at opdatere trust keystores i softwaren, der kalder PAF servicen.

Du indberetter arbejdsmarkedsbidrag af pensionsordninger via TastSelv Erhverv.

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Kontakt
 3. Vælg Skriv til os
 4. Vælg eKapital
 5. Vælg Pension
 6. Vælg Angivelse/regulering af am-bidrag vedr. pensionsindbetalinger
 7. Skriv disse oplysninger i beskedfeltet:
  • Dit selskabs cvr-/se-nummer
  • Beløb
  • Periode
  • Om der er tale om en aconto- eller årsindberetning
 8. Vedhæft eventuelt bilag
 9. Skriv dit telefonnummer og vælg kontakttidspunkt
 10. Tryk på Send
 11. Log af TastSelv Erhverv

Du har nu indberettet arbejdsmarkedsbidrag af pensionsordninger.

Sådan betaler du arbejdsmarkedsbidrag

Du betaler arbejdsmarkedsbidrag via dit selskabs skattekonto.

Du skal bruge betalingslinjen, som du finder i dit selskabs skattekonto i TastSelv Erhverv under Stamoplysninger.

Hvis du betaler tidligere end fem hverdage før sidste rettidige betalingsdag, kan det betyde, at du får pengene retur. Vi anbefaler derfor, at du betaler til sidste rettidige betalingsdag.

Kommende frister

Frist Det skal selskabet gøre
3. april 2023 Selskabet skal betale de endelige arbejdsmarkedsbidrag for 2022
1. september 2023 Selskabet skal indberette og betale de forventede arbejdsmarkedsbidrag for 2023
2. april 2024 Selskabet skal betale de endelige arbejdsmarkedsbidrag for 2023

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.