Adgang for produktion FTPs Gateway

IP address of the FTP Gateway server

secureftpgateway.skat.dk

Port number on the Gateway server for inbound FTP connections

6381

Port range on the Gateway server for inbound FTP data connections

36000-39999

Login

Any username/password

Certificate:

Brug et gyldigt OCES-certifikat. enten personlig, medarbejder eller virksomhed

Tilkobling kræver både et OCES certifikat og brugernavn/kode. Brugernavnet er en sammensætning af CVR-nummer og enten RID- eller UID-værdien i OCESII-certifikatet:

Virksomhedscertifikater (VOCES): CVR_xxxxxxxx_UID_yyyy…y

Medarbejdercertifikater (MOCES): CVR_xxxxxxxx_RID_yyyy…y

Eksempel: CVR_19552101_RID_60134540

FTPS Gateway har følgende skærpede krav: 

  • FPTS-protokol understøtter  kun TLS 1.2

  • Det er ikke  muligt at dele udbakke (/out) imellem flere certifikater (med samme CVR-nummer)

  • Indbakke struktur - I vil kun se de foldere, som afspejler de aktuelle tilladelser (grupper/roller), som er gældende for OCES-certifikatet

  • Indsendte filer skal være unikt navngivet (filnavn som tidligere er indsendt afvises)

  • Certifikater skal forhåndsregistreres, dette løses dog indtil videre ved automatisk replikering fra den gamle FTPS-løsning 

   Grupper/roller i det centrale sikkerhedssystem replikeres jævnligt (hver time) og evt. udfald af forbindelse påvirker ikke driften. 

  Udfald af forbindelsen til backend systemer påvirker ikke driften, udover at levering af filer til backend systemer bliver midlertidigt udsat, hvilket også bevirker status _1/_2 filer bliver midlertidigt udsat. Der sendes således ikke status_0 filer, hvis backend system ikke er tilgængeligt eller hvis filen ikke er behandlet indenfor 6 timer. 

I kan finde mere information i vejledning på www.skat.dk/ekapital under Sådan indberetter du. I kan f.eks. læse om hvordan I finder brugernavn og brugerkode og hvilke fejltekster der udgår.

Vejledning til Skattestyrelsens FTPs Gateway

Husk at registrere certifikat før indberetning
Før I kan bruge et NemID certifikat til indberetning, skal jeres certifikat registreres i TastSelv Erhverv. Læs mere om det i afsnit 1.4 og 1.5.

Hvis I har fået nyt certifikat eller I er ny bruger på FTPs Gateway, kan I læse mere om, hvordan I regsitrere certifikat og kan hente adgangskode og brugernavn, som I skal registrere til installation af FTPS-sessionen i bilag 6.

Hvem kan ikke bruge FTPs Gateway? 
Virksomheder som har indberetningspligten registreret på se-nr. (den administrative enhed), i stedet for på cvr-nr. (den juridiske enhed), kan ikke bruge FTPs Gateway. 
Løsningen kan være at lade den juridiske enhed (cvr-nr.) blive bureau for den administrative enhed (se-nr.), og dermed få adgang til at benytte FTPS Gateway.