Her kan du se, om du har pligt til at indberette, og få vejledning til at indberette.

Information om Individstrukturer, Klassifikationslister og Øvrige hjælpelister til brug for indberetningen findes under Årsbrevet for det pågældende år.

Se driftslog for værdipapirer

Her kan du se listen over investeringsselskaber, der har oplyst Skatteforvaltningen om, at de er aktiebaserede for 2023.

Liste over aktiebaserede investeringsselskaber 2023 (Opdateret den 28. august 2023)

Liste over aktiebaserede investeringsselskaber 2022 (Opdateret d. 23. marts 2022)

Listen over aktiebaserede investeringsselskaber 2022, der er opdateret den 23. marts 2022, indeholder ikke afdelinger oprettet i 2022, som har indgivet meddelelse rettidigt efter reglerne for aktiebaserede investeringsselskaber. Ligeledes indeholder listen ikke nødvendigvis alle andelsklasser under de enkelte registrerede afdelinger. Disse skal dog stadig indberettes som aktiebaserede investeringsselskaber for 2022, selvom de ikke fremgår af listen.

De pågældende afdelinger og andelsklasser fremgår af oversigten herunder.

Nyoprettede afdelinger og andelsklasser, der ikke fremgår af listen over aktiebaserede investeringsselskaber 2022 (Opdateret d. 31. oktober 2022)

Liste over aktiebaserede investeringsselskaber 2021 (ISIN DK0061141058 er slettet fra listen den 10. juni 2021)

Listen over aktiebaserede investeringsselskaber 2021 omfatter en række afdelinger, hvor der ikke er oplyst ISIN-kode på andelsklasserne i afdelingerne. Andelsklasserne i de pågældende afdelinger er aktiebaserede i 2021 og skal indberettes som aktiebaserede investeringsselskaber, selvom de ikke fremgår af listen. De pågældende afdelinger og tilhørende andelsklasser med ISIN-kode fremgår af oversigten herunder.

Andelsklasser med ISIN-kode, der ikke fremgår af listen over aktiebaserede investeringsselskaber 2021

Liste over aktiebaserede investeringsselskaber 2020

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.