Når du køber punktafgiftspligtige varer fra andre EU-lande, skal du forhåndsanmelde købet og betale afgiften til Skattestyrelsen, før leverandøren afsender varen.

Hvis du kun lejlighedsvist køber punktafgiftspligtige varer fra andre EU-lande, så kan du anvende ordningen som 'midlertidigt registreret varemodtager'. Bruger du denne ordning ofte, vil Skattestyrelsen bede dig om at registrere dig for punktafgifter som oplagshaver eller registreret varemodtager. Læs mere under Generelt om punktafgifter.

Du kan kun indberette og betale punktafgift som midlertidig varemodtager, hvis din virksomhed ikke i forvejen er registreret som oplagshaver eller registreret varemodtager med månedsvis afregning af punktafgiften.

Du skal forhåndsanmelde købet for disse punktafgiftspligtige varer:

 • Øl og vin 
 • Spiritus 
 • Tobaksvarer 
 • Mineralolie 
 • Chokolade- og sukkervarer
 • Emballage til øl, vin, spiritus og mineralvand samt emballageafgift på bæreposer og engangsservice mv. 
 • Is, kaffe, eller glødelamper

Se særlige forhold for de enkelte varer (undtagen chokolade- og sukkervarer) herunder.

Inden du forhåndsanmelder forsendelsen, skal du huske at få leverandørens punktafgiftsnummer (SEED-nummer).

Leverandøren skal være registreret som enten autoriseret oplagshaver (authorized warehousekeeper) eller som vareafsender (consignor) - og har derfor et punktafgiftsnummer (13 karakterer: landekoden for afsenderlandet efterfulgt af 11 tal/bogstaver). Alle registrerede punktafgiftsvirksomheder i EU har et punktafgiftsnummer, som kan ses i en fælles database i EU, kaldet SEED-on-Europa.

Din vareleverandør i det andet EU-land kan se nummeret i SEED-on-Europa. På den måde kan vareleverandøren se, at du er berettiget til at modtage varerne.

Tjek punktafgiftsnumre i EU (europa.eu)

Når du har købt harmoniserede punktafgiftspligtige varer fra andre EU-lande, skal du forhåndsanmelde købet og betale afgiften til Skattestyrelsen, før leverandøren afsender varen. Læs om, hvordan du forhåndsanmelder dit køb i afsnittet Forhåndsanmeld dit køb her på siden.

Du skal bruge systemet EMCS (Excise Movement and Control System). EMCS er en obligatorisk elektronisk procedure ved forsendelser af harmoniserede punktafgiftspligtige varer inden for EU, hvor afgiften betales af varemodtager. Den elektroniske procedure vil sige, at vareafsender udarbejder et elektronisk ledsagedokument i EMCS for forsendelsen med dig som modtager. Her skal vareafsender bruge dit punktafgiftsnummer (SEED-nummer).

Du skal som varemodtager kvittere for modtagelse af varen elektronisk i samme system, senest fem hverdage efter at du har modtaget varen. Log på TastSelv Erhverv, og vælg EMCS

Varen må afsendes fra leverandøren, når leverandøren har udarbejdet et elektronisk ledsagedokument i EMCS på forsendelsen.

Hvis der mangler et elektronisk ledsagedokument (EMCS)

Modtager du en forsendelse uden, at vareafsender har udarbejdet et elektronisk ledsagedokument i EMCS, skal du straks kontakte os på 72 22 28 10. Derefter skal du få vareafsender til at udarbejde et elektronisk ledsagedokument. På den måde kan du derefter elektronisk kvittere for, at du har modtaget forsendelsen.

Du skal kvittere for varen i EMCS, når du har modtaget den

Når du har modtaget forsendelsen, skal du gennemgå forsendelsen og kontrollere, at de modtagne varer svarer til det, der fremgår af det elektroniske ledsagedokument - både med hensyn til vareart og -mængde. Angiv evt. difference på kvitteringen.

Læs side 42 om indsendelse af IE818 (Kvittering) i Brugervejledningen til EMCS webløsning for at få hjælp til at kvittere i EMCS

Kontakt os, hvis du planlægger at bestille mineralolie.

Det kan du gøre via TastSelv Erhverv:

 1. Log på skat.dk/tastselverhverv
 2. Vælg menuen Kontakt > Skriv til os
 3. Vælg Moms, lønsum, told og punktafgifter > Punktafgifter > Lejlighedsvis køb af punktafgiftspligtige varer
 4. I feltet skriver du relevante oplysninger
 5. Skriv dit telefonnummer, og vælg eventuelt, hvornår det bedst passer dig, hvis vi skal ringe til dig
 6. Du kan oplyse din mail i feltet Tilføj ekstra mailadresse, så får du besked, når din sag er behandlet, eller hvis der mangler oplysninger
 7. Tryk på Send

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at ringe til os på det nummer, der står på denne side.

Er du ikke registreret for emballageafgift, skal du betale emballageafgift, hvis emballageafgiften udgør mere end 10.000 kr. inden for 12 måneder.

Vinproducenter i andre EU-lande, der i gennemsnit producerer under 1.000 hl vin om året, kan i det pågældende EU-land være fritaget for at bruge EMCS ved salg af vin til andre EU-lande. I stedet bruges EU-vinmarkedsordningens ledsagedokument.

Læs mere om små vinproducenter i EU i Den juridiske vejledning, afsnit E.A.1.8.1.8.

Cigaretter og røgtobak

Afgiften af cigaretter og røgtobak, som udleveres til forbrug, betales via køb af stempelmærker. For at blive registreret som midlertidig varemodtager, så er det en betingelse, at du er momsregistreret.

Du kan blive registreret som midlertidig varemodtager, hvis du fx køber varer en gang om året. En registrering som midlertidig varemodtager gælder for:

 • en nærmere bestemt mængde
 • en enkelt leverandør
 • en nærmere bestemt periode

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Stempelmærker til røgtobak

Når du har betalt afgiften til Skattestyrelsen, sender vi stempelmærkerne til røgtobak med posten. Du skal sætte et stempelmærke på den indkøbte røgtobak (på varens emballage), straks efter at du har modtaget varerne.

Momsregistrerede virksomheder skal stemple eller skrive virksomhedens navn på stempelmærket samt antal gram. Virksomheder, der ikke er momsregistrerede, skal kun sætte det blanke stempelmærke på emballagen.

Det er ikke muligt at få trykt firmanavn og antal gram på stempelmærkerne.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Cigarer, cerutter og cigarillos

For at blive registreret som midlertidig varemodtager, så er det en betingelse, at du er momsregistreret.

Du kan blive registreret som midlertidig varemodtager, hvis du fx køber varer en gang om året. En registrering som midlertidig varemodtager gælder for:

 • en nærmere bestemt mængde
 • en enkelt leverandør
 • en nærmere bestemt periode

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Når du har bestilt en vare fra en leverandør i et andet EU-land, og du har modtaget en faktura, ordrebekræftelse eller proformafaktura fra leverandøren, skal du forhåndsanmelde købet og betale punktafgiften til Skattestyrelsen.

Afhængig af dit køb skal du følge enten vejledning A eller B.

Anmeld dit køb til Skattestyrelsen ved at udfylde og indsende blanket 29.101 (log på med NemID/MitID).

Blanketten guider dig igennem, hvad du skal gøre og være opmærksom på, herunder betaling. Når du har trykket på Send, kan du downloade en kopi af anmodningen. Det er din dokumentation for, at du har anmeldt købet.

Ændringer ved modtagelse af øl, vin, eller spiritus

Hvis den modtagne mængde varer, og den mængde varer, du har betalt afgift for, ikke er den samme, skal du indsende den endelige faktura og eventuelt ledsagedokumentet til os.

Det kan du gøre via TastSelv Erhverv:

 1. Log på skat.dk/tastselverhverv
 2. Vælg menuen Kontakt > Skriv til os
 3. Vælg Moms, lønsum, told og punktafgifter > Punktafgifter Lejlighedsvis køb af punktafgiftspligtige varer
 4. Skriv beskeden, og vedhæft dokumentation for ændringen under Tilføj fil
 5. Tryk på Send 

Du har nu indsendt dokumentationen. Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at ringe til os på det nummer, der står på denne side.

Er forsendelsen større, efteropkræver vi afgiften. Er forsendelsen mindre, tilbagebetaler vi den for meget betalte punktafgift.

Ændringer ved modtagelse af chokolade- og sukkervarer, eller emballage?

Hvis forsendelsen er større, skal du efterbetale afgift. Er forsendelsen mindre, kan du bede om, at vi tilbagebetaler den for meget betalte punktafgift. I begge tilfælde skal du sende en besked og dokumentation til os.

Sådan gør du: 

 1. Log på skat.dk/tastselverhverv
 2. Vælg menuen Kontakt > Skriv til os
 3. Vælg Moms, lønsum, told og punktafgifter > Punktafgifter > Lejlighedsvis køb af punktafgiftspligtige varer
 4. Skriv beskeden, og vedhæft dokumentation for ændringen under Tilføj fil
 5. Tryk på Send 

Du har nu indsendt dokumentationen. 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at ringe til os på det nummer, der står på denne side.

Ved køb af andre varer (se afsnittet Varer, du skal forhåndsanmelde, ovenfor), skal du sende besked og dokumentation til os.

Det kan du gøre via TastSelv Erhverv:

 1. Log på skat.dk/tastselverhverv
 2. Vælg menuen Kontakt > Skriv til os
 3. Vælg Moms, lønsum, told og punktafgifter > Punktafgifter Lejlighedsvis køb af punktafgiftspligtige varer
 4. I feltet skriver du, hvilke varer og antal du har købt, oplysninger om leverandøren samt beregnet afgiftsbeløb.
 5. Skriv toldangivelsens reference-nummer hvis du kender det på indberetningstidspunktet (du kan spørge din speditør/den, der skal fortolde varen, om de kan oplyse nummeret)
 6. Vedhæft faktura, mv., for købet under Vedhæft bilag
 7. Skriv dit telefonnummer, og vælg eventuelt, hvornår det bedst passer dig, hvis vi skal ringe til dig
 8. Du kan også oplyse din mail i feltet Tilføj ekstra mailadresse, så får du besked, når din sag er behandlet eller hvis der mangler oplysninger
 9. Tryk på Send

Du har nu forhåndsanmeldt dit køb. 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at ringe til os på det nummer, der står på denne side.

Ændringer ved modtagelse af varer

Hvis forsendelsen er større, skal du efterbetale afgift. Er forsendelsen mindre, kan du bede om, at vi tilbagebetaler den for meget betalte punktafgift.

I begge tilfælde skal du sende en besked og dokumentation til os. Det kan du gøre via TastSelv Erhverv:

 1. Log på skat.dk/tastselverhverv
 2. Vælg menuen Kontakt > Skriv til os
 3. Vælg Moms, lønsum, told og punktafgifter > Punktafgifter > Lejlighedsvis køb af punktafgiftspligtige varer
 4. Skriv beskeden, og vedhæft dokumentation for ændringen under Tilføj fil
 5. Tryk på Send 

Du har nu indsendt dokumentationen.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at ringe til os på det nummer, der står på denne side.

Ændringer vedrørende stempelmærker til røgtobak

Hvis du har købt for mange stempelmærker til røgtobak, skal du returnere dem til os, så makulerer vi dem. Den for meget indbetalte afgift udbetales ikke, før eventuelle stempelmærker er returneret.

Har du forhåndsanmeldt dit køb via blanket 29.101 (vejledning A), fremgår det af blanketten, hvordan du skal betale punktafgiften.

Er dit køb indberettet ved at sende en besked i TastSelv Erhverv under Kontakt (vejledning B), får du et brev i Digital Post om, hvornår og hvordan du skal betale punktafgiften. Har du oplyst din mailadresse, får du besked, når vi har sendt brevet.

For at se beskeden skal du logge på skat.dk/tastselverhverv, og under Kontakt skal du trykke på Svar fra os.

Brug for midlertidigt punktafgiftsnummer til EMCS? 

Hvis du skal bruge et midlertidigt punktafgiftsnummer, så skal du betale punktafgiften, og sende en kopi af betalingsoverførslen til Skattestyrelsen, eller en kopi af Skattekontoen, hvis beløbet er betalt direkte i Skattekontoen.

Du kan sende kopien til os ved at svare på brevet i Digital Post eller skrive en besked til os. 

Du kan skrive til os via TastSelv Erhverv:

 1. Log på skat.dk/tastselverhverv
 2. Vælg menuen Kontakt > Skriv til os
 3. Vælg Moms, lønsum, told og punktafgifter > Punktafgifter Lejlighedsvis køb af punktafgiftspligtige varer
 4. Skriv beskeden, og vedhæft en kopi af den betalte punktafgift under Tilføj fil
 5. Tryk på Send 

Du har nu indsendt dokumentationen for betalt punktafgift.

Når vi kan se, at du har betalt, opretter vi et midlertidigt punktafgiftsnummer, som midlertidig varemodtager, til dig i SEED-databasen til EU’s kontrolsystem EMCS. Du vil få et brev i Digital Post med midlertidigt punktafgiftsnummer og de oplysninger leverandøren skal bruge for at oprette forsendelsespapirer. Du skal oplyse dit punktafgiftsnummer (SEED-nr.) til din vareleverandør i det andet EU-land.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at ringe til os på det nummer, der står på denne side.

For evt. yderligere info om EMCS, tilgå Om EMCS.

Det indberettede afgiftsbeløb vil komme til at fremgå af Skattekontoen for din virksomhed. Når du har betalt afgiften, vil det betalte beløb også komme til at fremgå af Skattekontoen. 

Når du køber varer fra andre EU-lande over nettet, og de varer er pålagt ikke-harmoniserede punktafgifter (fx nationale punktafgifter, såsom chokolade- og sukkervarer, is, røgfri tobak, kaffe, og glødelamper), så skal du være opmærksom på, hvordan nye e-handelsregler for brug af Moms One Stop Shop pr. 1. juli 2021 påvirker indberetnings- og betalingsforpligtelser som enten erhvervsdrivende eller privat borger. 

Bemærk, at køb af harmoniserede punktafgiftspligtige varer (såkaldte EU-punktafgifter som øl, vin, spiritus, cigaretter og røgtobak, og visse mineralolieprodukter) ikke påvirkes af de nye e-handelsregler for moms. Virksomheder, som er etableret i Danmark, er heller ikke berørt af de nye regler. 

De nye e-handelsregler påvirker ikke din grænsehandel, fx i Tyskland, hvis du som privat forbruger selv henter varen.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se afsnit E.A.1.4 og E.A.1.7Den juridiske vejledning.

Nye e-handelsregler fra 1. juli 2021 betyder, at virksomheder, der er etableret i et andet EU-land og er tilmeldt Moms One Stop Shop for fjernsalg til private, ikke skal lade sig registrere i forbrugslandet for at betale moms, men kan indberette via Moms One Stop Shop i etableringslandet, hvor virksomheden er tilmeldt Moms One Stop Shop. Virksomheder, der ikke er etableret i et EU-land, men som har fjernsalg fra et varelager i et EU-land, kan også tilmelde sig Moms One Stop Shop. 

For leverancer fra virksomheder, der anvender Moms One Stop Shop, skal danske forbrugere selv afregne ikke-harmoniserede punktafgifter af varer, der modtages fra andre EU-lande. Som udenlandsk virksomhed skal du derfor ikke være registreret for eller forestå afregningen af de ikke-harmoniserede punktafgifter. 

Hvis den udenlandske virksomhed ikke vælger den frivillige ordning med Moms One Stop Shop, så skal der ske registrering for fjernsalg for henholdsvis moms og ikke-harmoniserede punktafgifter. 

Registreringen afhænger af virksomhedens etablering og omsætning i EU-lande.

 • Hvis virksomheden er etableret i ét EU-land, skal virksomheden registreres for og afregne den ikke-harmoniserede punktafgift, hvis den samlede omsætning vedrørende varer og ydelser til andre EU-lande overstiger 10.000 euro (ca. 75.000 kr.). Hvis omsætningen er under dette niveau, overgår forpligtelsen til at betale punktafgiften til forbrugeren.
 • Hvis virksomheden er etableret i mere end ét EU-land, skal virksomheden registreres for og afregne ikke-harmoniserede punktafgifter uagtet størrelsen af virksomhedens omsætning til EU-lande. Det betyder, at den sælgende virksomhed skal betale afgift fra første krone.

Hvordan du skal forholde dig som privat forbruger afhænger af, om den sælgende udenlandske virksomhed er forpligtet til at lade sig registre og afregne ikke-harmoniserede punktafgifter i Danmark eller ej. Det er virksomheden, der kan oplyse dig om dette forhold.

Hvis virksomheden er forpligtet til at lade sig registrere og afregne ikke-harmoniserede punktafgifter i Danmark, skal du ikke gøre yderligere. Afgiften er allerede betalt og indgår som en del af den pris, du har betalt for varen.

Hvis virksomheden ikke er registrerings- og dermed afregningspligtig for ikke-harmoniserede punktafgifter, er det dig som forbruger, der skal afregne punktafgiften. Det betyder, at du selv skal sørge for at afregne punktafgifter, når du køber via nettet. For at gøre dette skal du ringe til os på 72 22 28 10. 

Læs om Moms One Stop Shop og de nye regler for moms ved salg til private i EU.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.