Vores vejledende sagsbehandlingstider for værdifastsættelser er for:

  • Import af køretøjer: Op til 5 uger.
  • Import af veterankøretøjer: Op til 14 dage.
  • Eksport af køretøjer: Op til 9 uger, fra vi har modtaget fyldestgørende dokumentation.
  • Nedvejning af køretøjer: Cirka 2 måneder, men det kan i øjeblikket tage længere tid.
  • Bindende svar om registreringsafgift: Op til 3 måneder.

Vær opmærksom på, at der ved alle sagstyper kan være enkelte sager, som kræver længere sagsbehandlingstid.

Spørgsmål Svar
Hvorfor opkræver I et beløb, I tidligere har udbetalt til mig? Hvis du tidligere har indbetalt et beløb, der ikke er kommet ind på den rigtige konto (fx pga. en tastefejl i betalingslinjen), kan vi have udbetalt beløbet igen automatisk. Derfor mangler vi stadig betalingen, og det kan være årsag til, at du har modtaget en rykker (genopkrævning) på det samme beløb igen.
Hvorfor har I udbetalt reguleringsbeløbet (refusion ved afmeldelse af køretøjet)? Når du afmelder et køretøj, opgør vi saldo for køjetøjet på baggrund af de opkrævninger, vi har sendt ud - også selvom de endnu ikke er betalt. Derfor kan der opstå situationer, hvor du både får reguleringsbeløbet udbetalt og skal betale den oprindelige opkrævning.
Hvorfor skal jeg betale 65,00 kr. for en rykker? Rykkergebyret dækker bl.a. administration og sagsbehandling. Det står i Opkrævningslovens § 6, at der skal et gebyr på 65,00 kr. på den rykker, du netop har modtaget.
Hvorfor modtager jeg en rykker på et krav for et køretøj, jeg har solgt? Du skylder stadig afgifter for den del af perioden, du stadig var registreret som bruger eller ejer af køretøjet
Hvorfor sender I en rykker, når jeg har betalt beløbet? Din betaling kan være havnet det forkerte sted i systemet. Vi vil undersøge sagen og beder dig derfor sende os et skærmprint med posteringsdetaljer (betalingsidentoplysninger) fra din netbank som dokumentation (ikke kontoudtoget). Du kan sende skærmprint til os via skat.dk/kontakt. Her finder du også telefonnummer, hvis du vil ringe til os.
Hvorfor har I ikke brugt min overskydende skat til at betale af på min gæld? Vi modregner ikke automatisk manglende betaling af afgifter i overskydende skat.
Hvorfor har jeg aldrig modtaget opkrævningen på det regulerede beløb (differenceopkrævning)? Vi sender kun en opkrævning på det regulerede beløb, når du har afmeldt eller omregistreret dit køretøj, hvis betalingsfristen for den oprindelige periode ikke er overskredet. Hvis fristen er overskredet, går vi ud fra, at hele perioden er betalt.
Hvorfor har jeg aldrig modtaget den oprindelige opkrævning?
Papiropkrævning
Digital Post
Før vi sender en rykker, har vi altid sendt den oprindelige opkrævning først. Vi har sendt den til dig enten som almindeligt brev (papiropkrævning hvis du er fritaget for Digital Post), som Digital Post, som elektronisk faktura i netbank eller via Betalingsservice. Hvis du ikke mener, du har modtaget opkrævningen, bør du derfor tjekke din netbank og i Digital Post på borger.dk for at se, om den ligger der.
Du skylder stadig det opgjorte beløb og skal derfor indbetale det snarest muligt.
Hvis du kan dokumentere, at du har betalt beløbet tidligere, kan du indsende dokumentationen til os via skat.dk/kontakt. Her finder du også telefonnummer, hvis du vil ringe til os.
Hvorfor har jeg aldrig modtaget den oprindelige opkrævning.
Betalingsservice-aftale
Hvis du har tilmeldt betalingen Betalingsservice ... Vær opmærksom på, at BS-aftale først kan etableres efter du har betalt første opkrævning på dit køretøj.
BS-aftalen kan afvises af dig selv eller dit pengeinstitut. Så det er vigtigt, at du indsender dokumentation for den gennemførte betaling. Når beløbet fremgår af din månedsoversigt svarer det til, at vi har sendt din opkrævning, ikke at den også er betalt.
Hvorfor har jeg aldrig modtaget den oprindelige opkrævning?
Elektronisk faktura
Det elektroniske indbetalingskort er ligesom BS-aftalen en frivillig aftale imellem dig og dit pengeinstitut. Når du har valgt denne løsning, vil dit indbetalingskort blive leveret i en form for indbakke i din netbank-løsning.
Hvis du ikke ønsker denne løsning, skal du rette henvendelse til dit pengeinstitut for at få hjælp.
Vær også opmærksom på, at aftalen kan være aktiv i et andet pengeinstitut end dit primære/nuværende.
Kan jeg blive fritaget for at betale rykkergebyret, når jeg ikke har modtaget den oprindelige opkrævning? Du kan søge om at blive fritaget for at betale gebyret på 65,00 kr. via skat.dk/kontakt. Du skal være opmærksom på, at hvis din opkrævning er leveret elektronisk (enten gennem Betalingsservice eller som elektronisk indbetalingskort i netbank), har du modtaget opkrævningen, og du skal derfor også betale rykkergebyret.
Hvorfor modtager jeg ikke opkrævninger på mine periodiske afgifter? Kontakt os på skat.dk/kontakt.
I opkræver for en gammel periode, er kravene ikke forældede? Nej, de almindelige regler for forældelse er tre år regnet fra sidste rettidige betalingsdato. Hvis rykkeren ikke bliver betalt, vil kravet blive sendt videre til inddrivelse i Gældsstyrelsen.
Kan jeg få en betalingsordning? Loven giver ikke mulighed for at dele perioden op eller lave en betalingsordning. Hvis du ikke betaler, sender vi en rykker. Hvis den heller ikke bliver betalt, sender vi kravet videre til inddrivelse i Gældsstyrelsen. Inddrivelse af din gæld vil betyde yderligere omkostninger for dig.
Hvorfor har jeg ikke fået udbetalt penge (refusion) fra mit solgte køretøj? Hvis du skylder andre beløb til det offentlige, kan vi bruge eventuelle tilgodehavender til at betale af på anden gæld (modregning).
Vil jeg blive opkrævet renter? Renter vil blive tilskrevet og opkrævet senere.
Hvorfor er det mig, der skal dokumentere, at jeg har betalt? Kun du ved nøjagtig, hvad du har indtastet, da du betalte beløbet. De oplysninger skal vi bruge til at spore betalingen og finde ud af, hvor en eventuel fejl er opstået.

Mangler du en blanket, kan du finde den i oversigten over blanketter på motorområdet

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.