Et lån skifter "ejerkreds", når debitorer træder ind eller ud af lånet i løbet af indberetningsperioden.
I skal indberette en "kontoperiode" for hver debitorkreds, der har været i den aktuelle indberetningsperiode.

Hver "kontoperiode" skal have en "kontohaverliste" med oplysning om debitorkredsen.
Ved ejerskifte kan kontohaverlisten udelades, hvis der fx er flere end to ejere i en kontoperiode, da der kun skal indberettes om én eller to ejere i kvartalsvis indberetning. 

Oplys et "rentebeløb" for hver kontoperiode. 
Summen af rentebeløb for alle kontoperioder skal være lig den samlede rente på lånet, der er indberettet for perioden - ellers vil indberetningen blive afvist.

Den kvartalsvise indberetning skal altid indeholde den akkumulerede ordinære rente for perioden fra 1. januar og frem til udgangen af det kvartal, der skal indberettes om.
Hver indberetning opsummerer alle årets data - også dem, der tidligere er indberettet.

Det kan fx betyde, at der skal indberettes om en ejerkreds, som er trådt ud af lånet i et kvartal før det, der aktuelt indberettes om - se afsnit 10 Bilag 2 eksempel .

Se yderligere eksempler vedrørende ejerskifte i her 
Se XML-eksempel (XML).