Vælg menupunkt "Enkeltindberetning"

Trin 1: Type og periode

 

 • Vælg den indberetningstype du vil indberette for, fx udlån.

 • Vælg hvilket indkomstår og evt. hvilken indberetningsperiode (gælder kun for Udlån, Prioritetslån og Pantebreve), du vil indberette for.

 • Tryk "Næste".

Trin 2: Kontoperiode 

 

 • Udfyld alle aktuelle felter i afsnittet "Kontoperiode" og tilføj eventuelt flere kontoperioder via knappen "Tilføj kontoperiode" i bunden af siden. Udfyld som minimum felterne markeret med *.

 • Tryk "Næste".

Trin 3: Kontooplysninger

 • Udfyld felterne for "Kontooplysninger". Udfyld som minimum felterne markeret med *.
 • Tryk "Næste".

Trin 4: Kundeoplysninger

 

 • Vælg kontohavertype for den aktuelle indberetning. Tilføj det antal kontohavere, du har brug for ved at trykke på "Tilføj kontohaver" nederst i billedet.
 • Udfyld felterne for hver "kontohaver". Udfyld som minimum felterne markeret med *.

 • Marker kontoperiode(r) for hver kontohaver. 

 • Tryk "Næste".

Trin 5: Beløb

 • Skriv den akkumulerede renteudgift for indberetningsperioden i feltet "Rente".

 • Skriv restgæld og kursværdi pr. 31. december.
 • Lav eventuelle noter til eget brug. Bemærk at feltet ikke kan bruges til kommunikation med Skattestyrelsen.

 • Tryk "Næste", hvor indberetning vil blive valideret.

Trin 6: Se oversigt over indtastede data

 • Siden viser en oversigt over de data, som er indtastet i trin 1-5 (ved klik på "Vis/skjul oversigten").
 • Udskriv eventuelt oversigten via link øverst til højre på siden.

 • Tryk "Indberet" for at indlevere indberetningen.

Trin 7: Oversigt for indberetning med valideringsfejl

 • Oversigten indeholder fejlnumre og fejlbeskrivelser i en rød boks øverst på siden.

 • Indberetning kan indleveres med fejl eller rettes med det samme. Det er vigtigt at sørge for at rette fejlen inden 14 dage, hvis du vælger at indberette med fejl.
 • Det er muligt, at navigere frem og tilbage i løsningen.

Trin 8: Kvittering for gyldig indberetning 

 

 

 • Kvittering vises med eventuelle valideringsfejl eller advis.

 • I forbindelse med indberetningen danner systemet et indberetnings-ID. Det vises nederst på oversigten. 

 • Klik på "Ny indberetning", hvis du ønsker at foretage en ny enkeltindberetning, eller gå til forsiden ved at klikke på "Til forsiden".

 • Bemærk at når du forlader kvitteringssiden, kan du altid finde din indberetning igen under "Tidligere indberetninger" se mere under afsnit 6.2.

 • Du kan søge en rapport frem, hvor du kan få et overblik over, hvad I har indberettet til dags dato for en given indberetningsperiode pr. indberetningstype. Kan bruges som en samlet kvittering for indberetningerne. Se mere under afsnit 6.3.