Dataleverandører og bureauer som indberetter på andres vegne, skal tilmelde sig "Revisorordningen" i TastSelv Erhverv for at kunne indberette. Se afsnit 1.6.

Ønsker I at indberette via FTPs Gateway, skal I også tilmelde jer "Databehandlerordningen". Databehandlere, som har brugt FTPs Gateway til indberetning for indkomståret 2016, er automatisk tilmeldt Databehandlerordningen og skal ikke foretage sig yderligere.

Tilmeld jer Databehandlerordningen ved at sende en mail med oplysning om jeres cvr-nr. og ønske om tilmelding som databehandler til ekapital@sktst.dk.

Uddelegering af rettigheder til medarbejdere hos databehandler sker på samme måde, som når indberetningspligtige uddelegerer rettigheder til sine medarbejdere. Se afsnit 1.5.