Dato for udgivelse
23 Mar 2017 11:25
Til
3. parts indberettere
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
eKapital - 72 38 02 10
Resumé

SKAT suspenderer pligten til indberetning af første kvartals renter, jf. skattekontrollovens § 8 O.

SKAT vil udsende en opdateret tidsplan for renteindberetningen snarest muligt.


SKAT suspenderer hermed pligten til indberetning af første kvartals renter, jf. skattekontrollovens § 8 O.

Dette er en konsekvens af, at SKAT har udfordringer med at få testmiljøet på rente op at køre i den fulde version. Der skal således først indberettes data for andet kvartal med frist d. 31. juli 2017. Denne indberetning skal omfatte den akkumulerede rente fra 1. januar til 30. juni. Vi beklager den ulejlighed, dette måtte have medført.

SKAT vil udsende en opdateret tidsplan for renteindberetningen snarest muligt.

SKAT vil orientere om suspensionen via meddelelser til de indberetningspligtige i eBoks, SKATs lysavis og på SKAT.dk eKapitals hjemmeside.

Spørgsmål til ovenstående kontakt eKapital på 7238 0210 eller ekapital@skat.dk