Læs om, hvordan din virksomhed betaler told i forskellige situationer, og om hvordan du kan få toldgodtgørelse ved fx ændringer i procedurer for varer.

Når du får importspecifikationen elektronisk via TastSelv Erhverv, skal du bruge betalingslinjen under importspecifikationen til at overføre beløbet via din netbank.

Vil du betale med Nets (PBS), kan du tilmelde dig i TastSelv Erhverv.

Sådan tilmelder du til Nets (PBS)

Når du har valgt ikke at stille sikkerhed eller ikke kan blive kreditgodkendt af Toldstyrelsen, skal du betale tolden, før du kan få dine varer udleveret.

På toldstederne kan du betale told og de typer af betalinger, som Toldstyrelsen har hjemmel til at opkræve i medfør af toldlovgivningen, fx importmoms og punktafgifter. Du kan også vælge at betale via netbank med betalingslinjen på indbetalingskortet, som du automatisk får sendt fra Toldstyrelsen.

Hvis du vil betale, før du modtager indbetalingskortet, kan du betale til: Kortart 73, Kreditornummer 86414724 og oplyse cvr/se-nr., fortoldningens referencenummer samt "Ukto-art 501" i bemærkningsfeltet.

Du skal ikke bruge din virksomheds betalingslinje i TastSelv til at betale told i forbindelse med kontant betaling af told.

Hvis din virksomhed er frataget eller nægtet toldkredit, skal du betale tolden kontant, inden du kan få dine varer udleveret. Læs mere ovenfor under "Din virksomheden betaler kontant (5-dages afregning)".

Du skal ikke bruge din virksomheds betalingslinje i TastSelv til at betale told, hvis din virksomhed er frataget eller nægtet toldkredit.

Hvis din virksomhed endnu ikke er blevet importørregistreret, men er i gang med registreringsprocessen, kan du få tilladelse til, at importen alligevel kan ske i virksomhedsregi. Det gør det muligt at betale told og eventuelt moms via netbank til: Kortart +73 til kreditor nummer 81406731. Du skal oplyse dit navn, eventuelt cvr-nr., fortoldningens referencenummer, og at indbetalingen vedrører told og moms. 

Når du betaler fra en udenlandsk bankkonto, skal du bruge nedenstående IBAN-nummer, SWIFT-kode og kontonummer. Husk at tilføje dit se-nummer, fx i kommentarfeltet. Det gælder fx, hvis du er en virksomhed uden en dansk adresse og uden en herboende repræsentant.

  • IBAN-nummer: DK72 0216 4069 0628 81
  • SWIFT-kode: DABADKKK
  • Kontonummer: 02164069062881
  • Kontohaver: Skatteforvaltningen

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.