Du skal bruge en varekode for at kunne importere eller eksportere en vare. Varekoden skal oplyses på toldangivelsen.

Det er vigtigt, at du bruger den korrekte varekode, da du ellers risikerer at betale enten for meget eller for lidt i told. Betaler du for lidt, kan Toldstyrelsen have ret til at efteropkræve den manglende told.

Har du derimod betalt for meget i told, fordi du har anvendt en forkert varekode, kan du have ret til at få tilbagetalt told. 

Alle varer, der importeres eller eksporteres til og fra lande uden for EU, skal angives med en varekode. En varekode består af 8 (eksport) eller 10 (import) cifre.

De første 6 cifre kommer af det internationale HS-system (Harmonized System). Derfor bliver de første 6 cifre af en varekode også kaldt for en HS-kode. HS-systemet er en international varenomenklatur, der bliver brugt i ca. 200 lande, herunder også i EU. Varenomenklatur er et slags varekatalog, der indeholder alle varer i verden.

De næste to cifre kommer af KN (Kombineret Nomenklatur), der er EU’s varenomenklatur. KN-varekoden kombinerer den 6-cifrede HS-kode med yderligere to cifre. Den 8-cifrede varekode bruges ved eksport.

De sidste to cifre kommer af TARIC (EU’s integrerede toldtarif) og afgør bl.a., om der er toldsuspension, mulighed for toldnedsættelse eller antidumpingtold på dine importvarer. Den 10-cifrede varekode bruges ved import. I særlige tilfælde kan der desuden være tilknyttet en tillægskode i forbindelse med import.

For at finde frem til den korrekte varekode for en bestemt vare, kan du bruge det elektroniske søgeværktøj eVITA.

Læs mere om eVITA, og hvordan du bruger søgeværktøjet.

Søg efter varekoder med eVITA.

Stil dig selv fire grundlæggende spørgsmål om din vare

Det er afgørende, at du har styr på alle detaljer om din vare, når du skal finde den korrekte varekode. Derfor kan du med fordel stille dig selv fire grundlæggende spørgsmål om din vare, før du begynder at søge i eVITA:

  • Hvad er det?
  • Hvad er det fremstillet af?
  • Hvordan foreligger det? Med andre ord: Foreligger varen i adskilt eller samlet stand? Er den sammenpakket med andre varer eller individuelt pakket?
  • Hvordan virker det/Hvad anvendes det til?

Afsnits- og kapitelbestemmelser, Forklarende bemærkninger og almindelige tariferingsbestemmelser (ATB)

Når du skal finde din varekode, er det vigtigt, at du både læser bestemmelserne og Forklarende bemærkninger til de relevante afsnit og kapitler. Det kan du bl.a. gøre i eVITA, hvor oplysningerne i Toldtariffen samt Forklarende bemærkninger er samlet.

Du bør også kende til de almindelige tariferingsbestemmelser (ATB). Det er et sæt overordnede regler for tarifering, der benyttes, når en vares tarifering ikke kan afgøres alene ved hjælp af positionsteksterne eller afsnits- og kapitelbestemmelserne. Afsnits- og kapitelbestemmelserne samt de almindelige tariferingsbestemmelser er juridisk bindende, mens de forklarende bemærkninger kun er vejledende.  

Afsnits- og kapitelbestemmelserne samt de almindelige tariferingsbestemmelser findes i Toldtariffen, men vær opmærksom på, at Forklarende bemærkninger udgives særskilt og derfor ikke findes som en del af Toldtariffen.

Se mere i den elektroniske version af Toldtariffen.

Tariferingsforordninger

EU-kommissionen træffer løbende afgørelse i sager om tariferingen af konkrete varer, som herefter får bindende retsvirkning. Det kaldes tariferingsforordninger. Det er langt fra sikkert, at der er truffet en afgørelse, der har relevans for lige netop din vare, men det er altid en god idé at læse afgørelserne for de relevante kapitler. Vi har samlet tariferingsforordningerne med tariferingsudtalelser fra HS på vores hjemmeside, så du let kan søge efter afgørelser i de relevante afsnit eller kapitler.

Se mere i tariferingsforordningerne.

Du kan komme i en situation, hvor din vare ud fra en umiddelbar betragtning kan passe på beskrivelsen for to eller flere varekoder. I det tilfælde har du en række muligheder for at få en afklaring.

EBTI - database over bindende tariferingsoplysninger (BTO)

EBTI (European Binding Tariff Information) er en database, der giver dig mulighed for at søge i gældende BTO’er (bindende tariferingsoplysninger), der er meddelt europæiske virksomheder. BTO’erne kan give dig et fingerpeg om, hvordan tariferingspraksissen er for din vare. Vær dog opmærksom på, at en BTO, der er meddelt en anden virksomhed, ikke er juridisk bindende for din virksomhed.

Søg i EBTI-databasen.

BTO - bindende tariferingsoplysninger

Du har også mulighed for selv at søge om en bindende tariferingsoplysning (BTO). Det vil sige, at du får en bindende afgørelse af, hvilken varekode din vare hører under. Det koster ikke noget at søge en BTO, men du skal forvente en vis sagsbehandlingstid.

Læs mere om bindende tariferingsoplysning (BTO).

Både eVITA og TARIC er elektroniske værktøjer, der tager udgangspunkt i Toldtariffen. Før du bruger TARIC, skal du kende din varekode. Den kan du finde ved hjælp af eVITA.

  • I eVITA kan du bl.a. finde din varekode med en tilhørende varebeskrivelse, se den tarifmæssige told for varen, læse bestemmelser og forklarende bemærkninger til det relevante afsnit og kapitler.
  • I TARIC kan du bl.a. finde toldsatser og informationer om toldnedsættelse, toldsuspension, antidumpingtold og indførselsbestemmelser for din vare ved handel med et tredjeland.

Find varekoder med eVITA

Find toldsatser med TARIC

Eksempel - hvornår bruger du eVITA, og hvornår bruger du TARIC?

Du arbejder i en virksomhed, der ønsker at importere T-shirts af bomuld fra Egypten. For at finde frem til bl.a. varekoden for T-shirts af bomuld og den tarifmæssige toldsats for denne vare, kan du bruge eVITA. Når du har det på plads, kan du anvende TARIC til at blive klar over, om der er særlige vilkår, der sig gældende i forbindelse med import fra Egypten af lige netop denne vare, fx om der er mulighed for toldnedsættelse. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.