Du kan bruge eVITA til at finde en varekode i Toldtariffen, hvis du i forbindelse med import eller eksport er i tvivl om hvilken kode, varen hører under.

Bemærk, at eVITA senest er opdateret i januar 2022 pga. tekniske problemer. 

Find varekoder med eVITA

eVITA er et elektronisk søgeværktøj. Det indeholder bl.a.:

 • Toldtariffens varekoder med varebeskrivelse (Toldtariffens bind 1-2)
 • Toldsatser (tarifmæssige)
 • Supplerende mængdeenheder
 • Toldtariffens afsnits- og kapitelbestemmelser
 • Forklarende bemærkninger til Toldtariffen
 • Nyheder (ændringer af varekoder siden sidste opdatering)

Opdatering den første i hver måned

Når du bruger eVITA skal du være opmærksom på, at der kan være foretaget ændringer af Toldtariffens varekoder med videre. Du kan se mere om eventuelle ændringer, som ikke pt. er opdateret i eVITA, under nyhedsbreve.

Bemærk, at eVITA senest er opdateret i januar 2022 pga. tekniske problemer. 

Forbehold ved brug af eVITA

 • Specielle toldforhold (som fx antidumpingtold, toldsuspensioner, toldpræferencer mm) fremgår ikke.
 • Varebestemmelser (bogstavmarkeringer A - Å) kan i visse situationer mangle eller ikke være retvisende.

Disse oplysninger kan du finde i den online version af Toldtariffen, TARIC.

Anvendelsen af eVITA har IKKE retsvirkning for varers tarifering.

Du kan derfor anmode om en  Bindende Tariferings Oplysning, også kaldet BTO. Læs mere om BTO.

Gå til eVITA

Når du åbner eVITA ser du dette skærmbillede:

(Klik på billederne for at forstørre)

Skærmbillede af opstart

Øverst i skærmbilledet er der en værktøjslinje, som giver direkte adgang til de vigtigste funktioner. Til venstre er der et navigatorvindue og til højre et dokumentvindue.

Dokumentvindue

I dokumentvinduet vises de valgmuligheder, der er for tarifering.

Eksempel:

Hvis du klikker på den blå pil ud for Træ, kork, papir, pap og varer deraf; varer af flettematerialer - Kap 44-49 i skærmbilledet, vises de valgmuligheder, der er for tarifering inden for kap. 44-49.

Øverst i dokumentvinduet samt i navigatorvinduet vises det punkt, du har klikket på: I dette eksempel Træ, kork, papir, pap og varer deraf; varer af flettematerialer - Kap 44-49.

Valg af tarifering

Hvis du klikker på fx 45.00 Kork og varer deraf og derefter 45.01 Naturkork, rå eller groft bearbejdet; korkaffald; knust, granuleret eller pulveriseret kork vises de valgmuligheder, der er for tarifering inden for denne kategori:

Valg af tarifering


 

Navigatorvindue

Når du vælger punkter i dokumentvinduet, vises det valgte punkt automatisk i navigatorvinduet. Ved klik på et tidligere valgt punkt i navigatorvinduet kan du hurtigt vende tilbage til dette dokument i dokumentvinduet. 

Eksempel:

Hvis du klikker på den blå pil ud for Træ, kork, papir, pap og varer deraf; varer af flettematerialer - Kap. 44-49 i skærmbilledet, vises dette emne/dokument i dokumentvinduet. Det dokument, der er vist i dokumentvinduet er markeret med rød pil i navigatorvinduet.

Navigatorvindue

Bogstav-ikoner

Når du søger i eVITA vises små bogstav-ikoner, som er placeret ud for de enkelte emner.

Bogstaverne er links til relevante bestemmelser, forklarende bemærkninger, noter til varekoder mv.

Bogstav-ikonerne er links til:

B = Relevante bestemmelser i Toldtariffen.

F = Relevante forklarende bemærkninger til Toldtariffen.

U = Relevante undtagelser fra både bestemmelserne og de forklarende bemærkninger.

N = Noter, som knytter sig til den pågældende varekode. Link til sats-noter (hvis ikonet optræder ved tariferingsafslutning i tilknytning til en toldsats).

Hvis du klikker på bogstav-ikonerne kan du se de relevante regler samt få yderligere informationer til brug for valg af varekode.

Bemærk, at når du klikker på et bogstav-ikon flyttes dette med over i navigatorvinduet. 

Værktøjslinje

Værktøjslinjen indeholder funktionerne:

 • Info
 • Tilbage
 • Frem
 • Gå til Tarif
 • Hjælp

Info
Her finder du links til:

 • Brugervejledning (kun Windows-versionen)
 • Almindelige tariferingsbestemmelser
 • Nyheder
 • Landekoder
 • Toldordningskoder (beregningsarter)
 • Forkortelser og symboler anvendt i Toldtariffen
 • Ordliste

Bemærk, at den vejledning, som findes under Brugervejledning kun gælder for Windows-udgaven af eVITA.

Tilbage
Når du klikker på Tilbage, vises det forrige skærmbillede. 

Frem
Når du har klikket på Tilbage, kan du springe frem igen til skærmbilledet, du kom fra.

Gå til Tarif
Når du står i et aktuelt kapitel i Toldtariffen, kan du få vist en oversigt over hele det pågældende kapitel ved at klikke på Gå til Tarif.

eVITA kan anvendes enten som et opslagsværk eller som et søgeværktøj.

Der er tre forskellige metoder til at finde det eller de dokumenter, som er relevante ved tarifering af en aktuel vare:

 • Søgning/opslag med udgangspunkt i én af de 8 hovedgrupper i startmenuens dokumentvindue.
 • Søgning/opslag ved hjælp af indtastning af søgeord i søgemodulet Søg efter, som findes i værktøjslinjen. Søgningen viser samtlige dokumenter, som indeholder et eller flere søgeord inden for Toldtariffens 97 kapitler, Bestemmelser til Toldtariffens afsnit og kapitler, Forklarende Bemærkninger til Toldtariffens afsnit og kapitler samt diverse indekser.
 • Søgning/opslag ved hjælp af en del af varekoden i Gå til Position, som findes i værktøjslinjen. I 'Gå til Position' indtaster du 2, 4, 6, 8 eller 10 cifre af en varekode - de underliggende varekoder vises herefter i dokumentvinduet. 

Bemærk, at tariferingen først er færdig, når der i dokumentvinduets øverste del vises "Tariferingen er afsluttet. Varekoden er:.............":

Tarifering er afsluttet

Eksempel

Du skal finde varekoden på knive i sæt. Hvis du søger på 82 i <Gå til position vises nedenstående søgeresultat i dokumentvinduet:

82.00 VÆRKTØJ, REDSKABER, KNIVE, SKEER OG GAFLER SAMT DERTIL, AF UÆDLE METALLER er kun en overskrift, og kan derfor ikke anvendes som varekode!

Gå til Tarif

Hvis du klikker på 82.08, vises søgeresultatet i dokumentvinduet:

82.08 Knive og skær til maskiner og mekaniske apparater er kun en overskrift, og kan derfor ikke anvendes som varekode.

Søgeresultat vises i dokumentvinduet

Hvis du klikker på 8208.10.00.00, vises søgeresultatet.

Søgeresultat vises i dokumentvinduet

 I dokumentvinduet vises Tarifering er afsluttet. Varekoden er: 8208.10.00.00; -Til bearbejdning af metal. Dvs at der er tale om en 'gyldig' varekode, der kan anvendes i forbindelse med tarifering.

Obs. Det er kun de første otte cifre i varekoden, der skal anvendes i forbindelse med:

 • Eksport til lande uden for EU
 • Import til/fra andre EU-lande og eksport til/fra andre EU-lande (INTRASTAT).

Eksempel på søgeresultater

Søgeresultatet er del op i:

 • Toldtariffen
 • Bestemmelser
 • Forklarende Bemærkninger
 • Indekser (Indeks Landbrug, Indeks Tekstil osv.)

Du kan bruge en stjerne (*) efter den eller de første stavelser i et søgeord, for eksempel marci* for at finde marcipan, marcipanmasse etc.

Bemærk, at søgeresultatet vises i dokumentvinduet. Det søgte ord, i eksemplet Kork, vises ikke i søgresultatet under Bestemmelser og Forklarende Bemærkninger samt BTO'er. Hvis du klikker på et af søgeresultaterne kan du anvende genvejstasterne CTRL + F til at lave søgning. 

Hjælp

Du kan også se en brugervejledning i systemet under funktionsknappen Hjælp.

For at kunne anvende eVITA skal din computer som minimum have Windows 98, NT, Vista, XP m.fl.

Desuden anbefales det at bruge Internet Explorer. Hvis du oplever problemer med fx Explorer 10, kan det blive nødvendigt at foretage ændringer i document mode ved at klikke på kompatibilitet-ikonet. Se billedet herunder. Ved anvendelse af andre browsere end Internet Explorer, kan der også forekomme visse problemer. Nogle specifikke browsere kan ikke anvendes. Dette gælder fx Mozilla Firefox.
I forbindelse med seneste browserversioner kan visningen af eVITA genoprettes ved at ændre kompatibilitetsindstillingerne fra sidemenuen i browseren.

Kompatibilitettilpasning

Ved ældre browserversioner kan du i stedet klikke på kompabilitetsikonet: 

Kompatibilitetsikon

For at få en bindende afgørelse af, hvilken varekode i Toldtariffen en bestemt vare har, kan du derfor ansøge om at få en bindende tariferingsoplysning (BTO).

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.