I løbet af 2023 bliver det nuværende system til forsendelse, NCTS, udskiftet med den nye løsning DMS Forsendelse. DMS Forsendelse er en del af den nye toldangivelsesløsning, som også indeholder Eksport og Import.

Læs mere om DMS Forsendelse.

NCTS (New Computerised Transit System) er et system, der håndterer data om forsendelse af varer mellem de lande, der er tilsluttet EU's forsendelsesordning. Formålet med systemet er at lette brugen af forsendelsesproceduren og at forebygge og afsløre svindel.

Systemet skal anvendes af alle, som skal benytte en forsendelsesprocedure ved transport af varer mellem de lande, der er tilsluttet EU’s forsendelsesordning. Du kan se, hvilke lande der har har tilsluttet sig ordningen i Den Juridiske Vejledning, afsnit F.A.20.1.1. For at anvende systemet skal du have udstedt en særlig tilladelse fra Toldstyrelsen. Angivelsesoplysninger indsendes via EDIFACT/XML til NCTS.

Du kan også benytte dig af en godkendt afsender eller godkendt modtager, der kan hjælpe med at anvende NCTS korrekt. Læs mere under afsnittet Forenklet procedure.

En angivelse af en forsendelse i NCTS kan ske ved standardproceduren og ved en forenklet procedure.

Standardproceduren

Standardproceduren indebærer, at en EU-forsendelse startes og sluttes på et toldsted.

Når forsendelsen startes i DK (afgang)

Du skal frembyde varerne sammen med forsendelsesangivelsen, som den ansvarlige for proceduren på forhånd har indsendt til NCTS. Du skal oplyse angivelsens Local Reference Number (LRN-nummer) ved ankomst til afgangstoldstedet.

Toldstyrelsen foretager følgende på afgangstoldstedet:

  • validering af de oplysninger, der er indsat i de enkelte rubrikker i forsendelsesangivelsen
  • en eventuel fysisk kontrol af varerne
  • kontrol af, om den stillede sikkerhed er gyldig, og at den stillede sikkerhed er tilstrækkelig
  • en eventuel toldlukning af køretøjet. Dette betyder, at et køretøj kan lukkes med et segl (plombe). Seglet kan sættes på af toldmyndighederne eller en Godkendt afsender. Når der er et toldlukke på, kan der ikke fjernes eller læsses andre varer på.

Herefter frigives forsendelsen i NCTS. Varernes ledsagedokument med MRN-nummer (Movement Reference Number) printes og udleveres til den ansvarlige for proceduren eller dennes repræsentant.

Når forsendelsen sluttes i DK (ankomst)

På bestemmelsestoldstedet frembyder du varerne sammen med varernes ledsagedokument.  Forsendelsesproceduren afsluttes efter en evt. fysisk kontrol af varerne, og varerne overgår til en en anden toldprocedure eller til midlertidig opbevaring.

Når du skal programmere din virksomheds setup, så det teknisk er forbundet med NCTS-systemet, kan du hente hjælp i disse testscenarier for standardproceduren:

For mere om standardproceduren, se Den Juridiske Vejledning afsnit F.A.20.6.

Forenklet procedure

Ved den forenklede procedure kan virksomheder få tilladelse til at starte (Godkendt afsender) en EU-forsendelse på en godkendt adresse. Ligeledes kan virksomheder også få tilladelse til slutte (Godkendt modtager) en EU-forsendelse på en godkendt adresse.

Godkendt afsender

Som Godkendt afsender har du tilladelse til at frembyde varer, der skal under en EU-forsendelse på en godkendt adresse. Dette betyder, at du ikke skal forbi et toldsted for at starte en forsendelse. Som Godkendt afsender skal du også stille sikkerhed for de forsendelser, du starter. 

Når du skal programmere din virksomheds setup, så det teknisk er forbundet med NCTS-systemet, kan du hente hjælp i disse testscenarier for Godkendt afsender:

Godkendt modtager

Som Godkendt modtager har du tilladelse til at frembyde varer under en EU-forsendelse på en godkendt adresse. Dette betyder, at du ikke skal forbi et toldsted for at afslutte forsendelsen. Forsendelsen afsluttes ved at varerne fortoldes eller lægges på midlertidig opbevaring (MIO/MIG).

Se mere om den forenklede procedure i Den Juridiske Vejledning, afsnit F.A.20.7.

For at benytte EU’s forsendelsesordning kræver det, at virksomheden stiller sikkerhed for told og afgifter Sikkerhedsstillelsen kan stilles kontant, ved enkelt kaution eller ved samlet kaution. Læs mere om dette i Den Juridiske Vejledning: F.A.20.5 om sikkerhedsstillelser i forsendelsesproceduren og afsnit F.A.20.3.6 om sikkerhedsstillelser i NCTS. Hvis visse kriterier opfyldes, vil det være muligt at få nedsat sikkerhedsstillelsen.

NCTS Manual (engelsk)

NCTS business continuity procedure. Beredskabsproceduren (nødprocedure), Gennemførelsesbestemmelserne bilag 72-04. Se også Den Juridiske Vejledning, afsnit F.A.20.4.

Implementation Guidelines (engelsk)

Privacy statement

Du kan også læse mere i Den Juridiske Vejledning afsnit F.A.20.

Ændringer til NCTS den 1. oktober 2017:

  • Korrigering af C001, C002, C030, C140, C902, R010, R011, C904
  • Slettet: TR0601, R902, TR0630
  • Ny: TR0016

Main Document: Indeholder bl.a. Time sequence diagrams

Appendix C: Oversigt over kodelister

Appendix G: EDIFACT Branching Diagrams

Appendix H: EDIFACT Segment Descriptions

Appendix I: Edifact Mapping

Appendix R: XML Mapping

Appendix Q2: Technical Message Structure.Regler og betingelser (Conditions, Rules og Technical Rules). Disse er listet til sidst I Appendix Q2.

Toldstedslisten

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.