Du skal være opmærksom på, at inden du importerer varer fra lande udenfor EU, skal du være registreret som importør og andre forhold, som fx sikkerhedsstillelse.

Inden du importerer varer fra lande uden for EU (gælder også Grønland og Færøerne), skal din virksomhed registreres som importør hos Erhvervsstyrelsen.

Log på indberet.virk.dk og registrer din virksomhed.
Registreringen er nødvendig for, at din virksomhed kan indgive importangivelser.

Du skal samtidig tage stilling til, hvordan du vil stille sikkerhed for told. Læs mere under "Sikkerhedsstillelse" nedenfor.

Når du registrerer din virksomhed, får den automatisk tildelt et EORI-nummer, som er din virksomheds cvr-nummer med DK foran. I de tilfælde, hvor virksomheden ikke har et CVR-nummer, men kun et SE-nummer, bruges SE-nummeret som EORI-nummer.

Hvad er et EORI-nummer?

EORI er en engelsk forkortelse for ''Economic Operators' Registration and Identification'' og dit EORI-nummer registreres i et fælles EU-register over virksomheder beskæftiget med import og/eller eksport fra/til lande uden for EU. EORI-nummeret sikrer, at virksomheder kan identificeres entydigt og effektivt i hele EU. Du skal dog angive CVR/SE-nummer i forbindelse med import, eksport og transit i danske toldsystemer.

Du kan validere EORI-numre på EU's hjemmeside.

Registrering af virksomheder fra ikke-EU-lande

Virksomheder i ikke-EU-lande skal registreres i det EU-land, hvor de første gang har toldaktiviteter. I Danmark skal virksomheden registreres hos Erhvervsstyrelsen via indberet.virk.dk.

Registrering af danske rederier, speditører med flere

Registrering af danske rederier, speditører med flere, der har toldaktiviteter, men som ikke skal registreres for import og/eller eksport, skal registreres for andre toldaktiviteter hos Erhvervsstyrelsen. Registrering skal også ske via indberet.virk.dk.

Registreringen for andre toldaktiviteter skal ske ved hjælp af blanket 40.002 for danske virksomheder og blanket 40.110/40.112 for udenlandske virksomheder. Da der ikke findes en særskilt afkrydsningsrubrik for andre toldaktiviteter på blanketten, skal danske virksomheder notere en ansøgning om registrering for "Andre toldaktiviteter" i rubrik 13, mens udenlandske virksomheder skal anvende rubrik 14. 

Når du bliver importørregistreret, skal du samtidig tage stilling til, hvordan du vil stille sikkerhed for den told, dine varer kan blive pålagt.

Ved import skal du også tage stilling til, hvornår du vil betale den told, der vil blive opkrævet. Der er tre muligheder:

  • Den såkaldte "Told- og skatteforvaltningens sikkerhedsstillelsesordning"
  • Anden sikkerhed
  • Kontant betaling af told (5-dages afregning)

Læs mere om sikkerhedsstillelse og betaling.

Se også den samlede oversigt over blanketter, dokumenter og koder til brug ved import og eksport.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.