Når du importerer varer fra lande, der ikke er medlem af EU, skal du betale told af varerne. Du skal derfor angive dine varer til fortoldning i importsystemet. Her skal du bl.a. angive varekode, toldværdi og oprindelse, da disse oplysninger afgør, hvor meget du skal betale i told, og om du skal have særlige tilladelser, certifikater m.m.

Læs om, hvordan du udfylder en fortoldning i Den juridiske vejledning.

Før du kan importere varer til Danmark fra ikke-EU-lande, skal du være registreret som importør.

Når du er oprettet som importør, får du automatisk tildelt et EORI-nummer, som registreres i et fælles EU-register over virksomheder, der handler med lande uden for EU. Nummeret sikrer, at virksomheder kan identificeres entydigt og effektivt i hele EU. 

Det er enten speditøren/transportøren eller virksomheden selv, der angiver varerne. Hvis du som virksomhed selv vil angive toldoplysningerne, skal du oprettes som bruger i importsystemet

For at kunne importere og eksportere varer, skal du blandt andet kende varekoden, som beskriver varens type, og som ved import består af 10 cifre.

I eVita kan du finde den rigtige varekode. Du kan også søge direkte i Toldtariffen (Taric), hvor du blandt andet kan finde varekoder, valutakurser (toldkurser) samt toldsatser og indførselsbestemmelser knyttet til de forskellige oprindelseslande.

Hvis du er i tvivl om en varekode, kan du søge om en bindende afgørelse (BTO).

Læs mere om varekoder, eVita og Toldtariffen.

Når du skal beregne den told, som din virksomhed skal betale i forbindelse med import af varer fra ikke-EU-lande, skal du kende varernes toldværdi. 

Toldværdien er de samlede omkostninger, du skal betale for at få varerne frem. Den inkluderer altså både den pris, der er aftalt mellem køber og sælger, og de omkostninger, der eventuelt skal lægges til eller trækkes fra, fx udgifter til fragt og forsikring af transport frem til EU’s ydre grænse.

Læs mere om, hvordan du beregner toldværdien korrekt.

Når din virksomhed importerer en vare, skal du oplyse varens oprindelse i importangivelsen. Varens oprindelse fastlægger, hvor varen anses for at være produceret. Når en vares oprindelse skal fastlægges, skelnes der mellem:

  • Ikke-præferentiel oprindelse
  • Præferentiel oprindelse.

Ved varer med ikke-præferentiel oprindelse fastlægger man oprindelsen af varer for at kunne fastsætte toldsatser, og om der er indførselsbestemmelser eller andre krav, som skal opfyldes for at kunne gennemføre importen af varer fra bestemte lande eller områder.

Varer med præferentiel oprindelse er varer, der er produceret i lande, som EU har indgået aftaler med, så varerne kan opnå en nedsat eller nul toldsats, når de importeres til fri omsætning i EU.

Læs mere om varens oprindelse.

Læs, hvordan din virksomhed betaler told i forskellige situationer, og om, hvordan du kan få toldgodtgørelse ved fx ændringer i procedurer for varer.

Importmoms

Når du indfører varer fra lande uden for EU, skal du betale importmoms. Importmomsen udgør 25 procent af toldværdien plus eventuelle yderligere transport- og forsikringsomkostninger. Importmomsen afregnes på virksomhedens momsangivelse. Du kan dog trække importmomsen fra på samme måde, som når du køber varer af en dansk virksomhed. 

Læs mere om importmoms.

Punktafgifter

I nogle tilfælde skal du udover at betale told også betale punktafgifter.

Læs mere om punktafgifter.

Se også den samlede oversigt over blanketter, dokumenter, certifikater og koder, som du skal bruge, når din virksomhed importerer eller eksporterer varer.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.