Dato for udgivelse
09 May 2017 12:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 May 2017 12:21
SKM-nummer
SKM2017.348.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
16-1824543
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Afdragsordninger og henstand
Emneord
Afdragsordning, bøder, ”kioskbøder”, gældsinddrivelsesloven
Resumé

Styresignalet ændrer praksis for afdragsordninger vedrørende de såkaldte "kioskbøder", således at afdragsordninger vedrørende disse restancer vil blive behandlet og fastsat på samme måde som afdragsordninger vedrørende andre restancer. SKM2006.501.SKAT er herefter ophævet.

Reference(r)

Ophæver SKM2006.501.SKAT

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2017-1, afsnit G.A.1.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit G.A.3.1.1.2.

Redaktionelle noter

Ophæver SKM2006.501.SKAT

1. Sammenfatning

Dette styresignal ændrer den praksis for indgåelse af afdragsordninger vedrørende de såkaldte "kioskbøder", der er fastsat i SKM2006.501.SKAT. SKM2006.501.SKAT er indarbejdet i den juridiske vejledning, afsnit G.A.3.1.1.2.4. SKM2006.501.SKAT er herefter ophævet.

2. Baggrund og problemstilling

Ved lov nr. 285 af 29. marts 2017, om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.), der trådte i kraft den 1. april 2017, er der gennemført en række forenklinger, herunder, at særreglen om hårde inddrivelsesskridt for "kioskbøder" fjernes. Det fremgår af lovforslaget, at en ændring på dette område gennemføres ved et styresignal.

3. Fremtidige retningslinjer

Fremover vil afdragsordninger vedrørende de såkaldte "kioskbøder" blive behandlet og fastsat på samme måde, som afdragsordninger vedrørende andre restancer.

4. Gyldighed

Praksisændringen har virkning fra og med den 1. april 2017.

Styresignalet vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning, 2017-2. Efter offentliggørelsen i Den juridiske vejledning 2017-2, er styresignalet ophævet.