Prioritetskonti der ikke er omfattet af indberetningspligten efter § 38 i bekendtgørelsen om indberetningspligter m.v.:

  1. Udlån til de i selskabsskattelovens § 3 nævnte skattefrie institutioner m.v. eller statsanerkendte arbejdsløshedskasser.

  2. Udlån til pengeinstitutter, pensionskasser, realkreditinstitutter eller forsikringsselskaber.