Uddybende forklaring til felter under kontodetaljer;

Pantidentifikationsnummer
Feltet udfyldes med lånenummer eller anden form for nummerering, som den indberetningspligtige har oprettet låneforholdet på.

Pantidentifikationsnummer er et kommunikationsfelt, som bruges på kundens skatteoplysninger.
Årets indberetninger bliver grupperet under samme pantidentifikationsnummer, se eksempel her.

Det er vigtigt ikke at ændre pantidentifikationsnummer for et givent KontoID i året. Er der behov for at ændre pantidentifikationsnummer for det pågældende låneforhold, bør det først ske ved årsskifte, så det nye pantidentifikationsnummer første gang bruges ved indberetningen af første kvartal i det nye år.

Hvis der for en given indberetningsperiode er behov for at rette pantidentifikationsnummer (i form af rettelsesindberetning) anbefaler vi, at I isolerer rettelse af pantidentifikationsnummer i en separat rettelsesindberetning, og bagefter sender en rettelsesindberetning for de øvrige ændringer.
Det sikrer, at der sker en korrekt visning af data i kundens skatteoplysninger på TastSelv.

KommuneNummer
Feltet udfyldes med det trecifret kommunenummer, for den ejendom hvori lånet har pant.

Når KommuneNummer er udfyldt så skal feltet Ejendomsnúmmer også være udfyldt.

Hvis lånet har pant i en umatrikuleret ejendom, så skal feltet ikke udfyldes, da ejendommen ikke vil være tildelt et ejendomsnummer.

EjendomNummer
Feltet udfyldes med ejendommens nummer i Boligministeriets Bygnings- og Boligregister (BBR-nummer).

LandKode
Feltet udfyldes hvis lånet har pant i en udenlands ejendom. Feltet udfyldes med ISO-landekode, for det land hvori ejendommen er beliggende.

Ejeren af en udenlandsk ejendom kan få oprettet et ejendomsnummer hos Skattestyrelsen via deres forskudsregistrering.

For udenlandske ejendomme bliver ejendomsnummeret oprettet pr. person, der har ejerskab i ejendommen. Ejendommen kan derfor være tildelt flere ejendomsnumre.

Ejendomsnummeret eller -numrene kan oplyses under "kontohaverliste" felt "EjendomNummer". Se afsnit 4.7.

KontoStartDato
Feltet udfyldes med dato for kontoens oprettelse. 

På gamle konti kan der være usikkerhed om startdatoen.
Er dato for kontoens oprettelse ukendt, brug "1900-01-01". Så ved vi, at der er tale om en ukendt dato.

KontoOphørDato
Feltet udfyldes med datoen for kontoens ophør.

Ved opsigelse af lånet, skal ophørsdatoen være sidste dag i lånets termin. Hvis terminen følger kvartalet vil det være fx 20xx-09-30, 20xx-12-31. 

KontoValutaKode 
Feltet udfyldes med den valutaenhed (ISO-møntkoden), som kontoen er ført i.

Feltet er ikke påkrævet. Vi forventer det bliver et påkrævet felt fra 2019.