Vejledning om udstilling af indkomstoplysninger

Denne vejledning er opbygget i to dele. Den første del henvender sig til abonnenter (myndigheder og andre, som skal bruge oplysninger fra eIndkomst) og den anden del til databehandlere (it-leverandører).

eIndkomst Udstilling

eIndkomst er et fælles offentligt indkomstregister, som administreres af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen i Skatteforvaltningen. Oplysningerne i indkomstregistret stilles til rådighed for myndigheder og andre, som har hjemmel dertil i egen lovgivning, jf. § 7 i lov om et indkomstregister. Oplysningerne i indkomstregistret stilles alene til rådighed via et antal definerede grænseflader/webservices. Kunder skal selv få databehandlerne (it-leverandørerne) til at udvikle brugergrænseflader, som understøtter deres behov.

Sådan får du adgang til webservices

Adgang til de udstillede webservices kræver, at der er indgået en abonnementsaftale med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen i Skatteforvaltningen. Se

For at få adgang til eIndkomst Udstilling skal der rettes henvendelse til Dataudstilling@ufst.dk