Alle indberetning der har en gældende status kan rettes.

Er status for kontoen “FejlIndberetning” eller "FejlFormat" laves en ny enkeltindberetning med samme KontoID, periode og indberetningstype, hvis I skal indberette for dette KontoID ellers skal I invalidere den.

Er status for kontoen "Invalideret" og det er en fejl, skal der laves en ny enkeltindberetning.


Trin 1: Find en indberetning

Følg vejledningen til søgning i afsnit 6.2 og find den aktuelle indberetning.

 

Trin 2: Vis en indberetning

 

 • Klik på link (Rediger) under Rediger kolonnen i søgningsresultat.
  Her vises den pågældende indlevering med mulighed for rettelse. Hvis der er en gældende, vil den vises og hvis der ikke er en gældende, vil den seneste indlevering vises.

 • Hvis der ingen gældende indberetning er på en konto, dvs. alle indleveringer har fået en status "FejlIndberetning" eller "FejlFormat", der vil I ikke kunne lave en rettelse, men I skal lave en ny enkeltindberetning, hvis I skal indberette for dette KontoID ellers skal I invalidere den.

 • Hvis et KontoID har status "Invalideret" og det er en fejl, skal der laves en ny enkeltindberetning.

 

Trin 3: Rette en indberetning

 

Indberetning med fejl

 

 • Fejlbeskrivelsen under overskriften vises, hvis status på kontoen er “FejlKontohaver, FejlKonto", "FejlIndberetning” eller "FejlFormat".

 

Indberetning med advis 

 

 • Advis under overskriften vises, hvis status på kontoen er “GodkendtKontoAdvis”.

 

Ret indberetning:

 • Klik på Ret (rettelsen sættes i gang)

 

 

 

 

Bemærk følgende:

 • Trin 1 (indberetningstype og periode) vises ikke, da disse felter ikke er retbare felter.
 • KontoID kan ikke rettes, men vises under hovedoverskriften.
 • Eventuelle advis eller fejl vises under KontoID indtil der klikkes på knappen "Næste" under trin 4 (beløb).
 • En indberetning bliver altid valideret igen ved klik på knappen "Næste" under trin 4 (beløb).

 • Vær opmærksom på, at hvis der er rettelser til beløb, skal det være det korrekte beløb, der angives i rettelsen og ikke differencen.

 

Trin 4: Indberette en rettelse  

 

 

 • Rettelse kan indberettes med eller uden fejl/advis ved at klikke på knappen "Indberet". Det er vigtigt at sørge for at rette fejlen inden 14 dage, hvis du vælger at indberette med fejl.

 

 

 

 • Efter klik på "Indberet", vises kvittering for den rettede indberetning.
 • Hvis I har flere konti, der skal rettes, skal I gå til forsiden og gennemføre trin 1 til 4 for hver konto I skal rette.
 • Ved klik på "Ny indberetning", vises trin 1 i enkeltindberetning (se afsnit 4.1).