Kasinoet skal i markedsføring oplyse om:

  • aldersgrænsen for adgangen til kasinoet
  • Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil
  • muligheden for selvudelukkelse i registeret over frivilligt udelukkede spillere efter BEK nr. 1290/2019 § 10

Kasinoet skal i markedsføring anvende Spillemyndighedens mærkningsordning. Mærket skal være let synligt.

Ovenstående oplysninger og mærket skal ligeledes forefindes på kasinoets hjemmesider, der umiddelbart er tilknyttet den pågældende markedsføring.

Se BEK nr. 1290/2019 § 18.

Ved markedsføring af spil omfattet af kasinotilladelsen skal det klart og tydeligt fremgå, hvem der har tilladelsen til at udbyde spillene.

Kasinoets samarbejdspartnere, sponsorer mv. må ikke fremstå som udbydere af spillene.

Se BEK nr. 1290/2019 § 19.

Kasinoet skal i øvrigt træffe foranstaltninger, der sikrer, at der ikke sendes markedsføring til personer, der har udelukket sig fra kasinoet.

Se BEK nr. 1290/2019 § 17.

 Se også