Hvis du vil indføre planter i Danmark, skal du overholde to forskellige regelsæt:

  • Washingtonkonventionen (CITES), som beskriver reglerne for international handel med truede vilde dyr og planter.
  • Plantesundhedsbestemmelserne, som skal forhindre, at farlige plantesygdomme og skadedyr bliver ført ind i Danmark.

De to forskellige regelsæt kan gøre det kompliceret at indføre planter til Danmark fra lande uden for EU, specielt når det drejer sig om orkideer og kaktus eller andre planter, som er omfattet af CITES.

Visse planter og planteprodukter er det helt forbudt at indføre fra bestemte lande. Reglerne nedenfor gælder ikke for indførselsforbudte planter og planteprodukter, disse fremgår af bilag 3 i bekendtgørelse om indførsel af planter og planteprodukter m.m.

Planter opført på CITES bilag B kan frit medbringes til Danmark, hvis de er købt i andre EU-lande. Du behøver ikke dokumentation eller yderligere tilladelser.

Handel med de mest udryddelsestruede planter - arter på CITES bilag A - er derimod omfattet af forbud mod køb og salg inden for EU's grænser. Kunstigt opformerede planter på bilag A er undtaget fra dette forbud.

Som privatperson kan du købe planter i andre EU-lande og tage dem med til Danmark til privat anvendelse, uden yderligere plantesundhedskontrol. Flyt kun planter, der ser helt sunde ud og overvej, om der i forbindelse med planteindkøbet er risiko for at få uønskede planteskadegørere med i købet.

Ved indrejse fra andre EU-lande til Danmark kan følgende frit medtages (til eget personligt brug) i håndbagage og i flyttelæs: Planter, blomsterløg, frugt grøntsager, spisekartofler, frø og afskårne blomster.

Når du kommer hjem fra en rejse til et land uden for EU og medbringer planter, skal du altid medbringe et plantesundhedscertifikat. Det gælder f.eks., hvis du medbringer en levende plante, en buket blomster eller lidt frugt i bagagen. Plantesundhedscertifikatet udstedes i det pågældende land uden for EU, hvor planten er købt.

De eneste undtagelser fra disse regler er, hvis du medbringer frugt af ananas, kokosnød, banan, durian og daddel, som du frit kan tage med i din bagage.

Kontrol af medbragte planter

Hvis du ved indrejse i EU medbringer planter til plantning, f.eks. potteplanter, stiklinger og visse typer af frø til udsæd, skal du på forhånd anmelde planterne til importkontrol, da de kontrolleres af Landbrugsstyrelsen. Du vil blive opkrævet gebyr for denne importkontrol.

Toldstyrelsen udfører desuden kontrol af private rejsende på stikprøvebasis og sikrer, at reglerne overholdes. I situationer hvor Toldstyrelsen har mistanke om en overtrædelse, tilbageholder vi de pågældende produkter og overgiver sagen til Landbrugsstyrelsen, som behandler sagen.

Du kan finde de præcise regler på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Du kan også læse mere om, hvornår planter og planteprodukter i personlig bagage er undtaget fra importkontrol, i forordningen på EU Kommissionens hjemmeside.

Når du får tilsendt planter i postforsendelser fra et land uden for EU, skal du altid sikre dig, at forsendelsen følges af et plantesundhedscertifikat. Plantesundhedscertifikatet udstedes i det pågældende land uden for EU, hvor planten er købt.

De eneste undtagelser fra disse regler er, hvis du får tilsendt frugt af ananas, kokosnød, banan, durian og daddel, som frit kan indføres i EU.

Kontrol af postforsendelser

Hvis du indfører planter til plantning i postforsendelser, f.eks. potteplanter, stiklinger og visse typer af frø til udsæd, skal du på forhånd anmelde planterne til importkontrol, da de kontrolleres af Landbrugsstyrelsen. Du vil blive opkrævet gebyr for denne importkontrol.

Toldstyrelsen udfører desuden kontrol af postforsendelser på stikprøvebasis og sikrer, at reglerne overholdes. I situationer hvor Toldstyrelsen har mistanke om en overtrædelse, tilbageholder vi de pågældende produkter og overgiver sagen til Landbrugsstyrelsen, som behandler sagen.

Du kan finde de præcise regler på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Du kan også læse mere om, hvornår planter og planteprodukter i personlig bagage er undtaget fra importkontrol, i forordningen på EU Kommissionens hjemmeside.

Hvis du vil importere planter til erhvervsmæssig brug, skal du være registreret som importør i Landbrugsstyrelsen.

Registrerede importører bliver opkrævet en årlig registreringsafgift.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.