2018 CPS- pensionsordninger

2018: Der er ingen ændringer i individstrukturer i forhold til indkomståret 2015, 2016 og 2017, se derfor indvidstrukturer fra 2015:

2015: Individ 0001 - start - V01

2015: Individ 2250 - privattegnede ordninger- v01

2015: Individ 2251 Arbejdsgiverordninger mv. v01

2015: Individ 2252 - pensionsstatistik v01

2015: Individ 9998 - slut - v01

2015: Individ 7021 - Fejlliste til individ 2250 og 2251 - v01

2015: Individ 7071 - Fejlliste til individ 2252 - v01

Manuelle indberetningsblanketter:
Blanketterne 03.017 og 03.018, kan rekvireres hos eKapital på følgende måde:

- Send en mail til center for eKapital - ekapital@sktst.dk
- Ring til Skattestyrelsens center for eKapital på 72 38 02 10.