Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:41
Serienummer
S nr. 123
Resumé

Vejledningen retter sig mod virksomheder, der ifølge skattekontrollovens § 8S skal foretage indberetning til anpartskontrolordningen.

Hvad er nyt?

I version 1.2: Styrelsesnavnet er rettet fra SKAT til Skattestyrelsen. Vejledningen er derudover uændret.

I version 1.1: Der er ingen ændringer vedrørende indberetning for 2017 i forhold til indberetningen for 2016. Vejledningen er årstilrettet.

ISBN-nummer
978-87-417-0208-7
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen