1. juli 2021 idriftsættes første del af det nye importsystem (Toldportalen), som understøtter e-handel. Her indføres blandt andet en ny toldangivelse med et reduceret datasæt, det såkaldte H7.

Læs mere om det nye importsystem.

Toldtariffen henvender sig til personer, som arbejder med varehandel mellem EU og tredjelande. Systemet giver præcise og opdaterede data om EU's fælles toldtarif og nationale ordninger. Det er muligt at foretage web-baserede forespørgsler, toldberegninger, generere udskrifter og formidle data.

Læs mere om TARIC

Manifestsystemet bruges til sikring af, at der er angivet summariske indgangsangivelser (ENS) for alle varer, der ankommer direkte fra tredjelande. Det bruges også til at føre kontrol med, at alle T1-varer, der losses fra skibe og fly, bliver angivet til en toldprocedure eller genudført.

Læs mere om Manifest

I ICS skal der som hovedregel indgives en elektronisk summarisk indgangsangivelse (ENS) for alle varer, der ankommer til EUs ydre grænse fra et tredjeland.

Læs mere om Import Control System (ICS)

NCTS er et fælleseuropæisk system til håndtering af data vedrørende forsendelser af varer mellem de tilsluttede lande i henhold til EU's forsendelsesordning.

Læs mere om Forsendelse NCTS

Tjek momsnumre i hele EU (Europa-Kommissionens website) 

Intrastat er en database hos Danmarks Statistik, der indsamler statistik på Danmarks varehandel med andre EU-lande.

Danmarks Statistik orienterer automatisk virksomheder om, hvornår indberetningspligten begynder, ligesom virksomhederne bliver orienteret, hvis der sker ændringer i indberetningspligten.

Læs mere om Intrastat på Danmarks Statistiks hjemmeside.

AEO (Autoriseret Økonomisk Operatør)

Her kan du søge oplysninger om de virksomheder som har status som Autoriserede Økonomisk Operatører (AEO) i EU og om AEO kompetente toldsteder.

Søg oplysninger om virksomheder med AEO-status

BTO (Bindende tariferingsoplysninger)

Bindende tariferingsoplysninger udstedes på anmodning af de erhvervsdrivende. De er gyldige i hele EU, uanset hvilken medlemsstat, de er udstedt i, men dog kun for den der har modtaget BTO'en. Du kan dog ved hjælp af databasens søgefunktion, få en indikation af hvad varekoden er, for et tilsvarende eller lignende produkt. Hermed mindskes risikoen for at man anvender en forkert varekode i forbindelse med import eller eksport af varer.

Søg i EBTI

EORI

Her er det muligt at verificere og identificere en økonomiske operatørs EORI-nr i EU. EORI-nummeret starter med det pågældende lands ISO kode (ex DK12345678)

Søg efter EORI-nummer


EXPORT

Her er det muligt at følge op på, om en exportangivelse er afsluttet. Der anvendes Movement Reference Number (MRN) til søgningen.

Søg i EXPORT

TARIC

Her kan du søge på TARIC-databasen og få oplysninger om toldordninger. Se for eksempel om der er en præferenceaftale som giver mulighed for toldnedsættelse eller toldfrihed. Der kan søges på varekode og oprindelsesland.

Søg i TARIC (EU)

Toldbevillingssystemet

Toldbevillingssystemet er et fælleseuropæisk it-system til håndtering af 22 forskellige toldbevillinger. Virksomheder kan ansøge om toldbevillinger gennem systemet, og al kommunikation med toldmyndigheden om bevillingsprocessen sker gennem systemet.
I Toldbevillingssystemet kan virksomheden dels få overblik over alle virksomhedens bevillinger (af de 22 typer) samt følge med i status på sagsbehandlingen af ansøgningerne.
For at få adgang til systemet, skal du bruge NemID/MitID eller TastSelv-kode. Læs mere om Toldbevillingssystemet.

Øvrige systemer på siden

Oversigten over EU-databaser indeholder også følgende opslagsværker indenfor bl.a. moms, skat og punktafgifter:

ECICS, QUOTA, SEED, SURVEILLANCE, SUSPENSIONS, VIES, Taxes in Europe.

Se driftsmeddelelser og status på toldsystemer.

Kontakt teknisk helpdesk
Kontaktoplysninger Åbningstider

Telefon: 45 70 15 73 01

Telefonerne er åbne mandag til fredag kl. 8.00-17.00.
Uden for telefontiden kan kontakt ske på mail: servicedesk@toldst.dk Mailen bliver overvåget på hverdage i tidsrummet 7.00-20.00 samt kl. 10. 00 og 14.00 i weekender og på helligdage.

Vær opmærksom på, at den tekniske helpdesk kun kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til toldsystemerne og EMCS. Den tekniske helpdesk kan ikke hjælpe dig med toldfaglige spørgsmål. Har du toldfaglige spørgsmål, skal du ringe til Toldstyrelsen på telefon 72 22 12 12. 

Helpdesk uden for åbningstid 

Hvis du uden for åbningstiden oplever driftsproblemer med systemerne eller problemer med ændring af dit password, kan du kontakte CGI Helpdesk på telefon 44 82 79 58 eller skat@cgi.com.

Nødprocedurer ved fejl i brug af toldsystemer

Nødprocedure hvis systemerne ikke er tilgængelige