En toldbevilling er Toldstyrelsens afgørelse til dig om, at du må bruge en eller flere af de fordele, der er i toldlovgivningen. Det vil sige, at du kan søge en toldbevilling til din virksomhed for at få adgang til toldlettelser eller undtagelser fra toldreglerne.

Du skal dog være opmærksom på, at inden du erhvervsmæssigt importerer varer fra eller eksporterer varer til lande uden for EU (gælder også Grønland og Færøerne) og evt. søger om en toldbevilling, skal din virksomhed registreres som importør eller eksportør.

Der findes en række forskellige typer af toldbevillinger, som vedrører:

  • Autoriseret økonomisk operatør (AEO)
  • Toldværdiansættelse
  • Sikkerhedsstillelse og betalingshenstand
  • Midlertidig opbevaring, når varen ankommer til EU
  • Varers toldmæssige status
  • Forenklinger
  • Særlige procedurer
  • Forsendelse

Du kan finde en oversigt over de forskellige toldbevillinger længere nede på denne side. Her finder du også links til information om, hvordan du søger.

Nedenfor kan du se de forskellige toldbevillinger og finde links til mere information om de enkelte bevillingstyper.

AEO

AEO giver din virksomhed lettere adgang til toldforenklinger og/eller til lettelser ved kontrol af sikkerhed og sikring

Toldværdiansættelse

CVA

Forenkling af fastsættelsen af de beløb, der udgør en del af varernes toldværdi

Sikkerhedsstillelse og udsættelse af betaling

CGU

Samlet sikkerhedsstillelse, herunder mulighed for reduktion eller fritagelse

DPO

Betalingshenstand

Når varen ankommer til EU

TST

Drift af lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring af varer.
OBS! Denne bevilling kan indtil videre ikke ansøges i Danmark. I stedet kan den elektroniske blanket til MIG/MIO benyttes. 
Læs evt. mere om midlertidig opbevaring af varer.

Varers toldmæssige status

RSS

Fast rutefart

ACP

Status som autoriseret udsteder af beviser for den toldmæssige status som EU-varer

Forenklinger

SDE

Anvendelse af forenklet angivelse

CCL

Centraliseret toldbehandling

SAS

Egen beregning

EIR

Indskrivning i klarererens regnskaber

AWB

Status som autoriseret vejer af bananer

Særlige procedurer

IPO

Anvendelse af proceduren for aktiv forædling

OPO

Anvendelse af proceduren for passiv forædling

EUS

Anvendelse af særlige anvendelsesformål (End use)

TEA

Anvendelse af midlertidig indførsel

CWP

Drift af lagerfaciliteter med henblik på oplæggelse af varer på et privat toldoplag

CW1

Drift af lagerfaciliteter til toldoplagring af varer i et offentligt toldoplag af type I

CW2

Drift af lagerfaciliteter til toldoplagring af varer i et offentligt toldoplag af type II

Forsendelse

ACT

Status som godkendt modtager med hensyn til TIR-proceduren

ACR

Status som godkendt afsender med hensyn til EU-forsendelse

ACE

Status som godkendt modtager med hensyn til EU-forsendelse

SSE

Anvendelse af en særlig type segl

TRD

Anvendelse af forsendelsesangivelse med reduceret datasæt

ETD

Anvendelse af et elektronisk transportdokument som toldangivelseFor uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.