Formålet med ordningen for midlertidig opbevaring er at give virksomheder mulighed for at opbevare ikke EU-varer midlertidigt, mens de venter på at komme under en toldprocedure. Varer kan være under midlertidig opbevaring i højst 90 dage.

Hvis du vil drive lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring af varer, kræver det, at du har en bevilling til det. For at få denne bevilling, skal din virksomhed opfylde følgende betingelser:

 • Virksomheden skal være etableret i EU’s toldområde.
 • Virksomheden skal yde den nødvendige sikkerhed for, at transaktionerne forløber korrekt. En autoriseret økonomisk operatør (AEO) med bevilling til at udnytte forenklede toldbestemmelser opfylder denne betingelse, hvis der i AEO-bevillingen er taget hensyn til drift af lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring. Læs mere om AEO-bevilling.
 • Virksomheden skal stille sikkerhed for den potentielle toldskyld.
 • Bevillingen gives kun, hvis toldmyndighederne kan foretage toldtilsyn, uden at skulle træffe administrative forholdsregler, som ikke står i rimeligt forhold til det økonomiske behov for bevillingen.
 • Bevillingshaveren skal føre regnskaber i en form, som toldmyndighederne kan godkende. Der er ifølge lovgivningen særlige krav til indholdet af regnskaberne.
 • Varer under midlertidig opbevaring opbevares kun i lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring.
 • Varens emballage må ikke brydes eller åbnes. Når varen er under midlertidig opbevaring er det kun tilladt at gøre ting, som sikrer at varens stand er uændret, og i så fald må præsentationsmåden eller de tekniske egenskaber ikke ændres.
 • Lagerfaciliteterne til midlertidig opbevaring må ikke bruges i forbindelse med detailsalg.
 • Hvis varerne udgør en fare eller vil kunne påvirke andre varer, kræves særlige faciliteter.
 • Lagerfaciliteterne til midlertidig opbevaring drives kun af bevillingshaveren.
 • Ikke-EU-varer, som er under midlertidig opbevaring, skal henføres under en toldprocedure eller reeksporteres senest efter 90 dage.

Når din virksomhed har bevilling til drift af lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring, kan du blandt andet:

 • Flytte varer under midlertidig opbevaring mellem forskellige lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring på betingelse af, at det ikke øger risikoen for svig.
 • Når der er et økonomisk behov herfor, og toldtilsynet ikke berøres negativt, kan der ske oplagring af EU-varer på en lagerfacilitet til midlertidig opbevaring. Sådanne varer anses ikke for varer under midlertidig opbevaring.

Ansøg om bevilling

Ansøg om bevilling til Drift af lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring (MIO/MIG (TST)) via indberet.virk.dk. Her vil du blive bedt om at logge ind med NemID/MitID /Digital signatur.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.