Når du har skrevet dit forventede overskud på forskudsopgørelsen, betaler du løbende skat af overskuddet.

Der er 3 måder, du kan betale skatten på:

  • Via anden indkomst, hvis du fx har løn eller SU ved siden af din virksomhed. Vi trækker skatten ved at sænke dit fradrag og/eller hæve din trækprocent.
  • Som B-skat, hvis du ikke har anden indkomst, som vi kan trække skatten af. Du skal betale skatten som B-skatterater.
  • Via anden indkomst og B-skat kombineret, hvis vi kan trække en del af (men ikke hele) skatten af overskuddet i anden indkomst. Du skal så betale den resterende del som B-skatterater.

Hvis der øverst på din forskudsopgørelse står et beløb for B-skat, skal du betale skat af overskuddet som B-skatterater. Hvis ikke trækker vi hele skatten af dit overskud via en anden indkomst.

Hvis du har B-skatterater og ikke betaler til tiden, løber der gebyr og renter på beløbet.

I videoen kan du se, hvad der sker med skatten, efter du har oplyst dit forventede overskud - om den trækkes via din indkomst og trækprocent, eller om du skal betale skatten som B-skatterater.

Se videoen om, hvordan du betaler løbende skat af din virksomhed:

(01:53 min)

Når du skal betale skat af dit overskud som B-skat, finder du beløb og betalingslinje i TastSelv Borger.

Sådan gør du

Find betalingsdato, betalingslinje og beløb under Din B-skat for 20XX.

OBS! Hvis du ikke kan se dine rater, kan det være fordi, at du lige har ændret forskudsopgørelsen. Du vil kunne se dem om et par dage.

Betal din B-skatterate i din bank eller netbank.

Når du har betalt din B-skat, kan du vælge at tilmelde den til Betalingsservice.

På den måde bliver den automatisk trukket måned efter måned.

Hvis du ændrer på din forskudsopgørelse, rettes dine B-skatterater automatisk i Betalingsservice.

jan

Rate 1

feb

Rate 2

mar

Rate 3

apr

Rate 4

maj

Rate 5

jun

Ingen rate

jul

Rate 6

aug

Rate 7

sep

Rate 8

okt

Rate 9

nov

Rate 10

dec

Ingen rate

Du skal betale B-skat senest den 20. i alle måneder med rater.

Hvis den 20. falder på en weekend- eller helligdag, skal du betale senest første hverdag herefter.

Her kan du se, hvad der sker med skatten, hvis du ændrer dit overskud eller en anden indtægt (fx løn eller SU) på forskudsopgørelsen.

Svarene forudsætter, at du kun ændrer overskuddet eller indkomsten. Så hvis du sætter overskuddet op eller ned, forbliver indkomsten uændret - og omvendt.

Hvad sker der med skatten, hvis jeg sætter...

Hvis du sætter dit overskud op, skal du betale mere i skat.

Hvis du har B-skat

Stiger dine B-skatterater.

Hvis du betaler via anden indkomst

Trækker vi fortsat skatten via anden indkomst ved at hæve din trækprocent og/eller sænke dit fradrag.

Hvis vi ikke kan trække hele skatten via anden indkomst, skal du betale den resterende skat som B-skatterater.

Hvis du sætter dit overskud ned, skal du betale mindre i skat.

Hvis du har B-skat

Falder eller bortfalder dine B-skatterater. Det sidste sker, hvis vi kan trække hele skatten af det faldende overskud via anden indkomst, eller hvis du har betalt nok i B-skat på tidspunktet for ændringen.

Hvis du betaler via anden indkomst

Trækker vi fortsat skatten via din indkomst, men da du skal betale mindre i skat, sænker vi din trækprocent og/eller hæver dit fradrag.

Hvis du sætter en anden indkomst op, kan vi trække en større del af skatten af overskuddet i den anden indkomst.

Hvis du har B-skat

Falder eller bortfalder dine B-skatterater. Det sidste sker, hvis vi kan trække hele skatten af overskuddet via din stigende indkomst.

Hvis du betaler via anden indkomst

Sænker vi måske din trækprocent og/eller hæver dit fradrag.

Hvis du sætter en anden indkomst ned, kan vi trække en mindre del af skatten af overskuddet i den anden indkomst.

Hvis du har B-skat

Stiger dine B-skatterater.

Hvis du betaler via anden indkomst

Trækker vi fortsat skatten via anden indkomst ved at hæve din trækprocent og/eller sænke dit fradrag.

Hvis vi ikke kan trække hele skatten via den faldende indkomst, skal du betale den resterende skat som B-skatterater.