Hvis du i et kvartal har haft mere salgsmoms end købsmoms, skal du betale moms. Har du omvendt haft mere købsmoms end salgsmoms, får du moms tilbage.

Når du skal betale moms, skal du være opmærksom på betalingsfristen. Du skal betale senest til fristen, men tidligst 5 hverdage før. Du kan se fristerne på Del 1: Bliv klar.

Hvis du skal have moms tilbage, bliver pengene normalt udbetalt til din virksomheds NemKonto senest 21 dage efter din indberetning.

Folketinget har vedtaget en hjælpepakke til virksomheder som følge af coronavirus
Fristerne for indberetning og betaling af moms er derfor udskudt. Læs mere på skat.dk/corona

Sådan gør du

Vælg Skattekontoen.

Vælg Kontostatus

Find det beløb, du skal betale.

Momsen står som et negativt tal under Beløb.

Du kan betale med:

Leverandørservice
Visa/Dankort eller Dankort
MobilePay
Netbank

Vi anbefaler, at du tilmelder din moms til Leverandørservice.

På den måde bliver din moms automatisk betalt til tiden, når du blot indberetter moms og godkender betalingen senest kl. 16.00 den sidste bankdag før fristen.

Her beskrives betaling med kort, MobilePay og netbank.

Hvordan vil du betale?

Vælg Betal.

 


Tast det beløb, du skal betale, og tryk Betal via DIBS.

 


Udfyld betalingsoplysningerne, tryk Udfør betaling og gennemfør godkendelsen af betalingen via sms eller NemID/MitID.

 


Du har nu betalt moms for perioden og får vist en kvittering.

eller

Gå i din netbank og betal momsen med din betalingslinje.

Betalingslinjen er den samme for alle dine betalinger til Skattekontoen.

Du finder den i TastSelv Erhverv under Skattekontoen > Stamoplysninger.

Husk, at betalingsdatoen tidligst må være 5 hverdage før fristen.

Når vi har registreret betalingen, kan du se den i TastSelv Erhverv under Skattekontoen > Kontostatus efter cirka 3 dage.

Du kan læse mere om Skattekontoen længere ned på siden.

Når du skal betale moms, skal du gøre det til tiden. Hvis du betaler for sent, løber der afgifter og renter på det beløb, du skylder.

Du har betalt til tiden, hvis du betaler:

  • Via netbank, og beløbet bliver trukket på din konto senest på dagen, hvor betalingsfristen udløber. Betalingen skal være sket efter bankens forretningsbetingelser for overførsler.
  • Via indbetalingskort senest på dagen, hvor betalingsfristen udløber.
  • Via Leverandørservice og har godkendt betalingstrækket på TastSelv Erhverv senest kl. 16.00 sidste bankdag før dagen, hvor betalingsfristen udløber.
  • Ved at anmode din bank om at overføre beløbet, og beløbet er overført fra din konto til Skattestyrelsens konto senest på dagen, hvor betalingsfristen udløber.

Husk, at du tidligst kan betale 5 hverdage før betalingsfristen.

Når jeg har indberettet min moms, går jeg med det samme i min netbank og sætter min skyldige moms til fremtidig betaling et par dage før fristen. Hvis fristen fx er den 1. juni, sætter jeg den til betaling den 29. maj.

Den bedste måde at sørge for, at man ikke misser en betalingsfrist, er at tilmelde den til Leverandørservice. Når du har gjort det én gang, bliver din moms automatisk betalt ved hver frist. Du skal blot sørge for at indberette moms og godkende betalingen via Leverandørservice senest bankdagen før betalingsfristen.

Skattekontoen er en oversigt over alle din virksomheds betalinger til og fra os. Her kan du fx se, hvor meget moms du skal betale eller have tilbage.

Se vores video Forstå Skattekontoen på under 2 minutter, som hjælper dig i gang med at bruge Skattekontoen.

(1:50 minutter)

Skattekontoens saldo samler alle dine ind- og udbetalinger. Når den er negativ, skylder virksomheden penge. Hvis den er positiv, har virksomheden penge til gode.

Et skærmbillede af skattekontoen og skattestatus over dine aktuelle og fremtidige posteringer

Du bør løbende holde øje med din Skattekonto, som du finder i TastSelv Erhverv under Skattekontoen.

Ældste gæld dækkes først

Når du indbetaler til Skattekontoen, bliver pengene brugt til at dække den ældste gæld først. 

Hvis din virksomhed har ældre gæld end momsen, bliver momsindbetalingen altså brugt til at dække den ældre gæld. Du bør derfor sørge for at betale begge dele.

Du kan ikke øremærke en indbetaling til en bestemt post på kontoen. Men du kan altid se, hvordan en indbetaling bliver brugt, hvilke poster der er betalt, og hvilke poster der mangler at blive betalt.

Betal ikke for tidligt og undgå renter og gebyr

Hvis du betaler tidligere end 5 hverdage før momsfristen, og du ikke har anden gæld på Skattekontoen, bliver pengene automatisk betalt tilbage til virksomhedens NemKonto.

Når momsfristen så forfalder, står der ingen penge på Skattekontoen. Det svarer til ikke at have betalt momsen, og du skal derfor betale renter og gebyr.

Der er 3 måder til at undgå at få en betaling tilbage og dermed betale renter og gebyr:

  • Opret en betalingsaftale. Hvis du tilmelder virksomheden Leverandørservice, bliver momsen automatisk betalt til fristen. Du skal blot indberette momsen og godkende betalingen senest kl. 16.00 dagen før fristen.
  • Sæt betalingsdatoen til fristen. Hvis du betaler via netbank, kan du sætte betalingen til at ske til selve fristen eller tidligst 5 hverdage før.
  • Hæv udbetalingsgrænsen. Skattekontoen har en udbetalingsgrænse, som kan hæves op til 200.000 kr. Det vil sige, at beløb op til 200.000 kr. ikke udbetales til virksomhedens NemKonto. Hvis du hæver og indbetaler mindre end grænsen, bliver pengene altså ikke betalt tilbage - heller ikke selvom du betaler tidligere end 5 hverdage før fristen.

Undgå en negativ saldo

For hver dag Skattekontoen er negativ, bliver der beregnet rente af saldoen. Renten lægges til Skattekontoen ved månedens udgang.

Hvis Skattekontoen har været negativ, og du vil have en beregning af renten, kan du kontakte Skattestyrelsen på telefon 72 22 18 18.

B-skat kan ses på forskudsopgørelsen i TastSelv Borger

Husk at din B-skat er en personlig skat. Den kan du derfor ikke se på Skattekontoen, men kun som en B-skatterate på din forskudsopgørelse i TastSelv Borger.