Praktisk information om validering af fil via Webservice (REST API)

 1. Validering foregår i "Rente REST API". Vær opmærksom på at det er URL'en der er forskellig i forhold til indlevering.
  Ved massevalidering skal massevalideringsfilen overføres til Skattestyrelsens "S3 Storage REST API".
  API'erne bruger Semantic Versioning 2.0.0 (http://semver.org/).

  Overstående dokumentation vil løbende blive opdateret og offentliggjort på skat.dk/rente under Teknisk vejledning og information.
  Se Webservice (REST API)

  Dokumentationen kan nu downloades som en zip med PDF og HTML udgaver for hver API

 2. XML skemaerne ligger offentligt tilgængelige på https://github.com/skat/rente_schemas Se yderligere beskrivelse i afsnit 9, bilag 1.

Fremgangsmåde for validering

Enkeltvalidering
Ved enkeltvalidering benyttes "Rente RESTful API" udelukkende, og en validering resulterer i et svar fra Rente applikationen. "Rente RESTful API" forholder sig ikke til indholdet af XML'en, men videresender til forretningslaget "XML validering", som tilbagesender en besked igennem "Rente RESTful API.

Massevalidering
Ved massevalideringer skal der først overføres en .zip fil gennem "S3 Storage RESTful API", hvorefter der modtages en sti til filen, som er blevet overført. Dernæst bruges "Rente RESTful API" til at sende en massevalidering, hvori der som parameter benyttes informationerne fra "S3 Storage RESTful API".

Validering kvartal og års-ultimo
Der valideres enten for pr. kvartal eller for et år. Indlån og Pensiondiverse kan kun valideres pr. år. Periodedato formatet, der angives ved valideringen, er beskrevet i "Rente RESTful API".

Kvitteringer og fejlhåndteringer
Som det fremgår i navnet, udstiller Rente og S3 Storage API'er baseret på REST, som er baseret på HTTP protokollen, og derfor vil applikationerne på HTTP niveau levere en kvittering eller fejlbesked i form af standard HTTP Status koder så vidt det er muligt.

Oplysninger om de specifikke status koder der kan modtages, og i hvilken tilfælde disse fremkommer, er dokumenteret i Rente- eller S3 Storage RESTful API.