Validering af fil på FTPs Gateway foregår på samme på som ved indberetning. Læs mere i afsnit 3.2.

Der er nogle enkelte forskelle som er beskrevet nedenfor.

Filnavn

Din fil skal overholde følgende navnekonvention ved validering:

Vi skal gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at der sættes val_ foran filnavn, idet det er det der styrer, at filen bliver sendt til validering. Hvis I glemmer dette, vil filen blive indberettet i produktion.

UniktNavn kan indeholde både tal, bogstaver og underscore og må maksimal indeholde 78 tegn (bemærk antal tegn ændret i forhold til indberetning).

I skal benytte de samme mapper, som I benytter i forbindelse med indberetning via Gateway.

Det er IKKE længere tilladt at indsende filer med samme filnavn. Hvis der uploades filer med filnavn, som tidligere er anvendt, så afvises filen med en status_0 indeholdende følgende fejltekst:
FILENAME_CANNOT_BE_REUSED_FOR_TRANSACTION.