Nedenfor beskrives funktionen validering af fil trin for trin på TastSelv Erhverv. 

Det er gennem validering muligt, at få et retvisende billede af resultatet for den kommende indberetning eller rettelse.
I kan validere jeres filer med produktionsdata i TastSelv Erhverv og det er vigtigt at være opmærksom på, at når I validerer, er det op imod det I allerede har indberettet for perioden og I vil derfor kunne validere jeres rettelser.

Det er muligt at indberette en fil, der er valideret fra oversigten "filoverførsler" for valideringer.

Vælg menupunkt "Filoverførsel"

Vælg menupunkt "Validere fil"

Trin 1: Valider fil - valg af indberetningstype og periode

 • Vælg den indberetningstype du vil validere, fx udlån.

 • Vælg hvilket indkomstår og evt. hvilken indberetningsperiode (gælder kun for Udlån, Prioritetslån og Pantebreve), du vil validere for.
 • Vælg en gyldig fil, der indeholder dine indberetninger.

 • Filen skal være en zip fil, der indeholder en række filer i XML format.

 • Klik "Næste"

 

Trin 2: Validering

 

 

 • Ved overførsel af fil får du en kort kvittering.

 • På kvitteringssiden kan du gå til forsiden, eller vælge "oversigten", hvor du kan hente svarfil eller behandlingsrapport. 


Trin 3: Oversigten (se behandlingsrapport eller hent svarfil)

 

 • Du vil under status kunne følge, hvis din fil er under behandling. Siden opdateres løbende.
 • Tryk på "Hent svarfil" for at hente svarfilen
 • Tryk på "Vis behandlingsrapport" under overskriften "Status" for at se behandlingsrapporten for valideringen.
 • Du vil under status kunne se, hvis vi ikke har behandlet filen, hvor enten filen ikke kunne læses eller den var tom.


Trin 4: Resultat af validering

 

I behandlingsrapporten kan du se, hvilke indberetninger der ville være godkendte, hvilke der ville have fejl og hvilke, der ville have advis.

Hent eventuelt en svarfil via link øverst til højre på siden.

(Bemærk, at hvis du ikke kan åbne svarfilen, kan det eventuel løses ved at sætte .zip på svarfilen, da det eventuelt mangler).

 

Trin 5: Indberet fil som er valideret

 • Tryk på Indberet under overskriften "Indberet", hvis I vil indberette den fil I har fået valideret.