Dato for udgivelse
20 Dec 2017 14:07
Til
Virksomheder, som sælger køretøjer til eksport
Sagsnummer
17-0128761
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

SKAT vejleder om krav til dokumentationen for at få udbetalt eksportgodtgørelse, når et køretøj eksporteres. Vi giver eksempler på dokumentation, som lever op til kravene.

Vi har tidligere udsendt SKAT-meddelelse SKM2016.369, der overordnet fortæller om krav til dokumentation for ejerskab og eksport af køretøjer.


For at I kan få udbetalt eksportgodtgørelse for et køretøj, skal reglerne i registeringsafgiftslovens §§ 7b og 7c være overholdt. Det betyder, at et køretøj skal være afmeldt fra Køretøjsregisteret, og at vi skal have modtaget dokumentation for, at køretøjet er udført.

Det er ikke muligt at give den fuldstændige opskrift på, hvad der skal være af dokumentation for, at den bliver godkendt. Der vil altid være tale om en konkret og individuel vurdering fra sag til sag.

Derfor giver vi her nogle situationsbestemte eksempler på dokumentation, som vi kan godkende.

I skal være opmærksomme på, at godkendelsen forudsætter, at dokumenterne er udfyldt korrekt. Det betyder for eksempel, at salgsfakturaer skal leve op til momslovens og bogføringslovens regler om fakturering, og at I skal have udfyldt fragtdokumenter i overensstemmelse med CMR-lovens retningslinjer (lov om fragtaftaler ved international vejtransport).

Eksempler på dokumentation ved eksport til EU-lande, som lever op til kravene

Vores eksempler tager udgangspunkt i de situationer, som vi ser flest af, når vi behandler dokumentation for eksport af køretøjer:

1. Udførsel med fragtmand

 • Faktura på salget til den udenlandske kunde
  Fakturaen skal være påført udenlandsk cvr-nr., hvis der handles med en registreret   virksomhed i EU.

 • Pengestrøm i form af en bankoverførsel, som viser, at salgssummen er modtaget fra den udenlandske kunde
  Hvis handlen er foretaget kontant, skal der være dokumentation for, at kontantbeløbet er sat ind i bank/pengeinstitut med henvisning til den konkrete handel.

 • CMR-dokument (fragtbrev), som skal følge transporten fra Danmark til modtagerlandet
  For at CMR-dokumentet kan dokumentere selve eksporten, skal der være tale om en kopi af det eksemplar, hvor modtager har kvitteret for modtagelsen (eksemplar 3 af CMR-dokumentet).

 • Kopi af ID på køber, hvis det er privatperson

2. Afhentningssalg ved brug af prøvemærker

 • Faktura på salget til den udenlandske kunde
  Fakturaen skal være påført udenlandsk cvr-nr., hvis der handles med en registreret virksomhed i EU.

 • Pengestrøm i form af en bankoverførsel, som viser at salgssummen er modtaget fra den udenlandske kunde
  Hvis handlen er foretaget kontant, skal der være dokumentation for, at kontantbeløbet er sat ind i bank/pengeinstitut med henvisning til den konkrete handel.

 • Kopi af prøvemærketilladelsen

 • Erklæring om udførsel
  I kan bruge denne erklæring: "Udførsel og kvittering for modtagelse af motorkøretøj", eller I kan selv udarbejde en erklæring, så længe den indeholder de samme oplysninger som Motorstyrelsens erklæring.

 • Kopi af ID på køber, hvis det er en privatperson

3. Afhentningssalg ved brug af kundens eget transportmiddel eller udenlandske prøveskilte

 • Faktura på salget til den udenlandske kunde
  Fakturaen skal være påført udenlandsk cvr-nr., hvis der handles med en registreret virksomhed i EU.

 • Pengestrøm i form af en bankoverførsel, som viser at salgssummen er modtaget fra den udenlandske kunde
  Hvis handlen er foretaget kontant, skal der være dokumentation for, at kontantbeløbet er sat ind i bank/pengeinstitut med henvisning til den konkrete handel.

 • Dokumentation for selve afhentningen i form af billede
  Billeddokumentationen skal tydeligt vise køretøjet og kundens eget transportmiddel eller de udenlandske prøveskilte. 

 • Erklæring om udførsel
  I kan bruge denne erklæring: "Udførsel og kvittering for modtagelse af motorkøretøj", eller I kan selv udarbejde en erklæring, så længe den indeholder de samme oplysninger som Motorstyrelsens erklæring.

 • Kopi af ID på køber, hvis det er en privatperson

For situation 2 og 3 (når det handler om de faste prøveskilte) gælder det, at hvis ikke kunden selv afhenter køretøjet, skal der være en erklæring, hvor både kunden og transportør erklærer, at køretøjet eksporteres. Samtidig skal transportøren have bemyndigelse fra kunden til at transportere køretøjet. Sammen med ID på køber skal der også være ID på transportøren.

Krav til dokumentation hvis I eksporterer til et land udenfor EU

Hvis I eksporterer til et land udenfor EU, skal I lave en udførselsangivelse, som dokumenterer eksporten. Hvis den er startet korrekt op i Danmark, dvs. speditøren har startet forsendelsen af køretøjet op i Danmark, kan vi slå angivelsen op i eksportsystemet og få bekræftet, om køretøjet har forladt EU´s grænse.

Der skal også være en salgsfaktura til den udenlandske kunde samt dokumentation for pengestrøm i form af en bankoverførsel som viser, at salgssummen er modtaget fra den udenlandske køber. Hvis handlen er foretaget kontant, skal der være dokumentation for, at kontantbeløbet er sat ind i bank/pengeinstitut med henvisning til den konkrete handel.

Har I brug for mere vejledning om handel med lande udenfor EU, er I velkomne til at ringe til vores toldafdeling på telefon 72 22 12 12.

Der skal være sammenhæng mellem dokumenterne

I skal være opmærksomme på, at der skal være sammenhæng mellem de indsendte dokumenter. Det vil sige, at salgsdokumenterne skal hænge sammen med pengetransaktioner, transportbilag mv. Hvis denne sammenhæng mangler, er der en risiko for, at vi ikke har tilstrækkelig sikkerhed for, at et køretøj er eksporteret.

Hvis I indleverer den dokumentation, som er nævnt i eksemplerne, og dokumenterne i øvrigt er udfyldt korrekt, vil vi som udgangspunkt have tilstrækkelig sikkerhed for, at et køretøj er eksporteret. Ud fra denne vejledning har I derfor mulighed for at tilrettelægge jeres forretningsgange, så I har en vis sikkerhed for, at vi godkender dokumentationen.

Hvis I har spørgsmål

Har I spørgsmål til informationerne i nyhedsbrevet, er I velkomne til at kontakte SKATs Motorcenter. I finder vores kontaktoplysninger på skat.dk/kontakt.