Satser og grundbeløb

Skemaet viser satser og grundbeløb med betydning for dødsbobeskatning. Lovens grundbeløb i 2010 niveau er vist:

Dødsboskatteloven

2010

2017

2018

2019

2020

Skattefrihed -aktiver - § 6

2.595.100

 2.776.800

2.839.100

2.901.400

2.966.200

Skattefrihed -nettoformue - § 6

2.595.100

 2.776.800

2.839.100

2.901.400 2.966.200

Restskat for mellemperiode, der ikke opkræves - § 15

32.700

 35.000 

35.800

36.600 37.400

Beløbsgrænse for udbetaling af overskydende skat for mellemperiode - § 15

2.800

 3.000

3.100

3.200 3.300

Mellemperiodefradrag - §§ 14 og 30

1.900

 2.100

2.100

2.200 2.200

Bofradrag - § 30

5.200

 5.600

5.700

5.900 6000

Bofradrag ved skifte af uskiftet bo - § 72

62.300

 66.700

68.200

69.700 71.300

Fradrag ved beskatning af opsparet virksomhedsoverskud - §§ 10 og 24

152.200

 162.900

166.600

170.200 174.000

Fradrag ved beskatning af konjunkturudligning - §§ 11 og 25

152.200

 162.900

166.600

170.200 174.000

Mellemperiodeskat - § 14

50 pct.

 50 pct. 

50 pct.

50 pct.  50 pct.

Dødsboskat - § 30

50 pct.

 50 pct.

50 pct.

50 pct.  50 pct.

Carryback procent §§ 31 og 75

30 pct.

 30 pct.

30 pct.

30 pct. 30 pct.

Etableringskontoindskud for 2001 og tidligere inkl. tillæg, der beskattes i mellemperiode eller bobeskatningsperiode, indgår i skattepligtig indkomst med - §§ 9 og 22

78 pct.

 78 pct.

78 pct.

78 pct. 78 pct.

Etableringskontoindskud for 2002 og senere inkl. tillæg, der beskattes i mellemperiode eller bobeskatningsperiode, indgår i skattepligtig indkomst med - §§ 9 og 22

67 pct.

 67 pct.

67 pct.

67 pct. 67 pct.

Iværksætterindskud inkl. tillæg i 2009 eller tidligere, der beskattes i mellemperiode eller bobeskatningsperiode, indgår i skattepligtig indkomst med - §§ 9 og 22

120 pct.

120 pct.

120 pct.

120 pct. 120 pct.

Iværksætterindskud inkl. tillæg i 2010 eller senere, der beskattes i mellemperiode eller bobeskatningsperiode, indgår i skattepligtig indkomst med - §§ 9 og 22

105 pct. 

 105 pct.

105 pct.

105 pct 105 pct.

Skat af aktieindkomst indtil beløbsgrænse (både positiv og negativ) - §§ 16 og 32

28 pct.

 27 pct.

27 pct.

27 pct. 27 pct.

Skat af aktieindkomst over beløbsgrænse (både positiv og negativ) - §§ 16 og 32

42 pct.

 42 pct.

42 pct. 

42 pct. 42 pct.

Andre satser og beløbsgrænser

Beløbsgrænse - PSL § 8a, stk. 1

48.300

 51.700

52.900

54.000 55.300

Passivpost, fortjeneste ikke aktieindkomst - BAL § 13 a

30 pct.

 30 pct.

30 pct.

30 pct. 30 pct. 

Passivpost, fortjeneste aktieindkomst - BAL § 13 a

22 pct.

 22 pct.

22 pct.

22 pct. 22 pct.

Passivpost, opsparet overskud opsparet i 1987-90 (50 pct. virksomhedsskat) - BAL § 13 a

0 pct.

0 pct. 

0 pct.

0 pct. 0 pct.

Passivpost ved virksomhedsopsparing og konjunkturudligningskonto - BAL § 13 a:

- for overskud opsparet i 1991 (38 pct. virksomhedsskat) (Kun virksomhedsopsparing).

9 pct.

 9 pct.

9 pct.

9 pct. 9 pct.

- for overskud opsparet i 1992-1998 (34 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat)

12 pct.

 12 pct.

12 pct.

12 pct. 12 pct.

- for overskud opsparet i 1999-2000 (32 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat)

13,5 pct.

 13,5 pct.

13,5

13,5 pct. 13,5 pct.

- for overskud opsparet i 2001-2004 (30 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat)

15 pct.

 15 pct.

15 pct.

15 pct. 15 pct.

- for overskud opsparet i 2005-2006 (28 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat)

16,5 pct.

 16,5 pct.

16,5 pct.

16,5 pct. 16,5 pct.

- for overskud opsparet i 2007-2013 (25 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat)

18,75 pct.

 18,75 pct.

18,75 pct.

18,75 pct. 18,75 pct.

- for overskud opsparet i 2014 (24,5 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat)

 -

19,1 pct.

19,1 pct.

19,1 pct. 19,1 pct.

- for overskud opsparet i 2015 (23,5 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat)

-

19,9 pct.

19,9 pct.

19,9 pct. 19,9 pct.

- for overskud opsparet i 2016 og senere indkomstår (22 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat)

-

21 pct.

21 pct.

21 pct. 21 pct.

Renter pr. påbegyndt måned - OPKL § 7, stk. 2

0,1 pct.

0,1 pct. 

0 pct.

0 pct. 0 pct.

Grænser - skifteformer

Boudlæg - DSL § 18

38.000

 43.000

44.000

45.000 46.000

Udlæg til ægtefællen - arveloven § 11

650.000

 740.000

760.000

780.000 790.000