Satser og grundbeløb

Skemaet viser satser og grundbeløb med betydning for dødsbobeskatning. Lovens grundbeløb i 2010 niveau er vist:

 

Dødsboskatteloven

2010

2017

2018

Skattefrihed -aktiver - § 6

2.595.100

 2.776.800

2.839.100

Skattefrihed -nettoformue § 6

2.595.100

 2.776.800

2.839.100

Restskat for mellemperiode, der ikke opkræves - § 15

32.700

 35.000 

35.800

Beløbsgrænse for udbetaling af overskydende skat for mellemperiode - § 15

2.800

 3.000

3.100

Mellemperiodefradrag - §§ 14 og 30

1.900

 2.100

2.100

Bofradrag - § 30

5.200

 5.600

5.700

Bofradrag ved skifte af uskiftet bo - § 72

62.300

 66.700

68.200

Fradrag ved beskatning af opsparet virksomhedsoverskud - §§ 10 og 24

152.200

 162.900

166.600

Fradrag ved beskatning af konjunkturudligning - §§ 11 og 25

152.200

 162.900

166.600

Mellemperiodeskat - § 14

50%

 50%

50%

Dødsboskat - § 30

50%

 50%

50%

Carryback procent § 31

30%

 30%

30%

Etableringskontoindskud for 2001 og tidligere inkl. tillæg, der beskattes i mellemperiode eller bobeskatningsperiode, indgår i skattepligtig indkomst med - §§ 9 og 22

78%

 78%

78 %

Etableringskontoindskud for 2002 og senere inkl. tillæg, der beskattes i mellemperiode eller bobeskatningsperiode, indgår i skattepligtig indkomst med - §§ 9 og 22

67%

 67%

67%

Iværksætterindskud inkl. tillæg, der beskattes i mellemperiode eller bobeskatningsperiode, indgår i skattepligtig indkomst med - §§ 9 og 22

105%

 105%

105%

Skat af aktieindkomst indtil beløbsgrænse (både positiv og negativ) - §§ 16 og 32

28%

 27%

27%

Skat af aktieindkomst over beløbsgrænse (både positiv og negativ) - §§ 16 og 32

42%

 42%

42%

Andre satser og beløbsgrænser

 

Beløbsgrænse - PSL § 8a, stk. 1

48.300

 51.700

52.900

Passivpost, fortjeneste ikke aktieindkomst - BAL § 13 a

30 pct.

 30 pct.

30 pct.

Passivpost, fortjeneste aktieindkomst - BAL § 13 a

22 pct.

 22 pct.

22 pct.

Passivpost, opsparet overskud opsparet i 1987-90 (50 pct. virksomhedsskat) - BAL § 13 a

0 pct.

0 pct. 

0 pct.

Passivpost ved virksomhedsopsparing og konjunkturudligningskonto - BAL § 13 a:

 

 

 

- for overskud opsparet i 1991 (38 pct. virksomhedsskat) (Kun virksomhedsopsparing).

9 pct.

 9 pct.

9 pct.

- for overskud opsparet i 1992-1998 (34 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat)

12 pct.

 12 pct.

12 pct.

- for overskud opsparet i 1999-2000 (32 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat)

13,5 pct.

 13,5 pct.

13,5

- for overskud opsparet i 2001-2004 (30 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat)

15 pct.

 15 pct.

15 pct.

- for overskud opsparet i 2005-2006 (28 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat)

16,5 pct.

 16,5 pct.

16,5 pct.

- for overskud opsparet i 2007-2013 (25 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat)

18,75 pct.

 18,75 pct.

18,75

- for overskud opsparet i 2014 (24,5 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat)

 -

19,1

19,1

- for overskud opsparet i 2015 (23,5 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat)

-

19,9

19,9

- for overskud opsparet i 2016 og senere indkomstår (22 pct. virksomheds- eller konjunkturudligningsskat)

-

21,0 

21,0 

Renter pr. påbegyndt måned - OPKL § 7, stk. 2

0,1 pct.

0,1 pct. 

0,0

Grænser - skifteformer

 

 

 

Boudlæg - DSL § 18

38.000

 43.000

44.000

Udlæg til ægtefællen - arveloven § 11

650.000

 740.000

760.000