Det er muligt at hente en rapport for en given indberetningsperiode pr. indberetningstype. Denne kan bruges til afstemning af jeres indberetninger samt få overblik over, hvad status er på jeres konti. Rapporten bliver opdateret en gang i døgnet. Dette sker i en natlig kørsel. Det vil fremgå af rapporten, hvornår den er dannet. Der kan derfor gå op til et døgn før en indberetning vil fremgå af rapporten.

Det er vigtigt at oplyse, at rapporten dannes ud fra seneste indlevering på kontoen. Det er derfor vigtigt, at den seneste indlevering på en konto er den gældende (hvis der skal være en indberetning på dette KontoID). Ellers vil I ikke kunne stemme jeres indberetninger af.

Hvis der er en gældende indberetning for en konto, og I efterfølgende forsøger at lave en rettelse, men det ender med enten FejlIndberetning/FejlFormat, så er det vigtigt, at dette rettes op, så den seneste indlevering på en konto bliver den gældende.

Eksempel:
I kommer til at sende identisk indberetning ind på en konto 2 gange, hvor den første gang bliver godkendt men 2. gang vil det være en FejlIndberetning, da rettelsesprincip ikke er overholdt.
Det kan godt være, at der ikke er nogen rettelse til kontoen, men da den seneste vil stå som FejlIndberetning/FejlFormat, er det vigtigt at sende en rettelse ind med samme data, så den seneste også får en gældende status. 

 

Vælg "Tidligere indberetninger"

Trin 1: Søg en rapport frem

  • Vælg "Rapport"


Trin 2: Vælg hvilken indberetningstype og periode du vil se en rapport for, fx udlån og tryk "Næste".

 

  • Vælg den indberetningstype du vil danne en rapport, fx udlån.

  • Vælg hvilket indkomstår og evt. hvilken indberetningsperiode (gælder kun for Udlån, Prioritetslån og Pantebreve)

  • Tryk "Næste"

Rapport (pr. dags dato) dannes til brug for afstemning

  • Afvigelse vil først blive vist, når du indberetter for en periode, som du tidligere har indberettet for året før.

Hent rapport i XML format

Tryk på rapport i højre hjørne for at hente den ned som XML.

Eksempel på rapport (XML 2017)

Beskrivelse af rapporten

Rapporten vil indeholde

Forklaring

Gældende indberetning

AntalKonti/Total

Antal KontoID der er indberettet i indberetningsperioden uden de KontoID, der er blevet invalideret

 

AntalKonti/GodkendtKonto

Indberetning er modtaget uden valideringsfejl. Oplysningerne vil blive brugt af Skattestyrelsen. 

Ja

AntalKonti/GodkendtKontoAdvis

Indberetning er modtaget uden valideringsfejl. 

Skattestyrelsen har opsat advis vedrørende en eller flere oplysninger i indberetningen for kontoen.

Adviset kræver eventuelt rettelse i grundregistreringen. 

Ja

AntalKonti/FejlKontohaver

For en konto med flere kontohavere er der fejl eller mangler i oplysningerne om mindst én kontohaver.

Fejlen skal rettes inden 14 dage.

Oplysningerne om eventuelle øvrige kontohavere, der er modtaget uden valideringsfejl, vil blive brugt af Skattestyrelsen.

Ja

AntalKonti/FejlKonto

Der er fejl og mangler i oplysningerne om selve kontoen og/eller alle kontohavere og/eller en eller flere kontohaverperioder.

Oplysningerne kan ikke bruges af Skattestyrelsen.

Indberetningen skal rettes inden 14 dage.

Ja

AntalKonti/FejlIndberetning

Fejl ved XML validering (overholder ikke det rigtige XML skema).
Fejl i ikke ret-bare felter.
Rettelsesprincip ikke overholdt.

Nej

AntalKonti/FejlFormat

Fil overholder ikke indleveringsformat (XML).

Nej

AntalKonti/Invalideret

Indberetningen for kontoen er invalideret.

Nej

GodkendtKontoOgAdvis/Beløb

Sammentælling af beløb på de konti, som er har status "GodkendtKonto" og "GodkendtKontoAdvis".

 

FejlKontohaver/Beløb

Sammentælling af beløb på de konti, som har status "FejlKontohaver".

 

FejlKonto/Beløb

Sammentælling af beløb på de konti, som har status "FejlKonto".

 

Total/Beløb

Sammentælling af beløb på alle konti, der er indberettet i indberetningsperioden

 

Restancemarkering

Sammentælling af KontoID, der er udfyldt med "LånForholdRestanceMarkering"="true" i den seneste kontoperiode på kontoen

 


Rapporten vil først indeholde en afvigelsesrapport, når I har indberettet for samme indberetningsperiode året før.