Via eSkatData kan banker og andre finansielle virksomheder få adgang til Skatteforvaltningens oplysninger om bl.a. løn og årsopgørelser. Dette skal gøre det nemmere for finanssektoren at kreditvurdere og rådgive privatkunder korrekt.

Oplysningerne i eSkatData er opdaterede og udveksles elektronisk, hvilket har en række fordele, i forhold til en kreditvurderings- eller rådgivningsproces. Fx bliver det mere hurtigt og sikkert at kreditvurdere privatkunder.
Skatteforvaltningens oplysninger om privatpersoner er personfølsomme, og de udveksles derfor kun, hvis den enkelte borger har afgivet samtykke til formålet.

eSkatData er en teknisk løsning, der giver finansielle virksomheder mulighed for at indhente oplysninger om en privatkundes (nuværende) økonomiske situation, fx i forbindelse med ansøgning om lån. Udveksling af data kræver dog kundens samtykke.

Fra det øjeblik en privatkunde afgiver sit samtykke (og 24 timer frem), kan den finansielle virksomhed indhente kundens oplysninger om løn, gæld samt årsopgørelse via eSkatData. På den måde behøver kunden ikke selv at finde, hente og printe sine oplysninger til den finansielle virksomhed.

Den finansielle virksomhed må kun anvende oplysningerne til én konkret kreditvurdering, eller til økonomisk rådgivning. Det er altså ikke tilladt for virksomheden at anvende kundens oplysninger til andre formål end det, der specifikt er givet samtykke til. Kundens oplysninger må derfor heller ikke deles internt i den finansielle virksomhed.

Fra 2021 forventes det, at det bliver muligt at indhente oplysninger om kunders gæld til det offentlige via eSkatData.

eSkatData henvender sig til finansielle virksomheder, der yder lån og økonomisk rådgivning. Der skal være tale om en finansiel virksomhed under finanstilsyn og/eller en virksomhed, der er omfattet af regler om redelig forretningsskik og god praksis for finansielle virksomheder.
Det drejer sig om virksomheder registreret med følgende branchekoder i cvr-registret:

Virksomhedstype

Branchekode

Banker, sparekasser og andelskasser

[64.19.00]

Realkreditinstitutter, kreditinstitutter og kreditselskaber

[64.92.10], [64.92.20], [64.92.30]

Forsikringsselskaber

[65.11.00]

Pensionskasser

[65.30.10]

Inden I får adgang til kundens oplysninger, er der nogle kriterier, som virksomheden skal opfylde:

 • Jeres virksomhed skal være registreret i CVR
 • I skal være en finansiel virksomhed under tilsyn af Finanstilsynet eller en finansiel rådgiver, der er registreret hos Finanstilsynet
 • I skal være registreret som én af følgende:
  • Banker, sparekasser og andelskasse
  • Kreditinstitutter og kreditselskaber
  • Forsikringsselskaber
  • Pensionskasser
  • Leasingselskaber
  • Finansiel rådgiver. Adgang til indkomstregisteret mulig når lov nr. 2612 af 28/12/2021 træder i kraft, som fastsat af Skatteministeren.
 • I skal opfylde gældende lovgivning om finansielle virksomheder, samt lov om et indkomstregister.
 • Der skal være tale om et konkret kundeforhold

Formålet med den ovenstående liste er at give et generelt billede af, hvorvidt eSkatData kan være noget for jeres virksomhed. Du kan læse de konkrete love og bekendtgørelser i detaljen på fx http://www.retsinformation.dk/.

For at kunne få adgang til kundens oplysninger skal I have adgang til eSkatData. Såfremt jeres virksomhed lever op til de ovenstående kriterier, vil det næste skridt være at indlede en dialog omkring de relevante aftaler. For at få adgang til eSkatData, skal I have en videreanvendelsesaftale med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Derudover skal I desuden oftest have en tilslutningsaftale.

Løbende betaling

I skal betale for jeres brug af løsningen. Betalingen består af 3 prisparametre:

 • Et engangsbeløb for at blive tilsluttet løsningen. Beløbet varierer alt efter jeres behov for support.
 • Et abonnement, som I betaler årligt for at være tilsluttet løsningen. Beløbet reguleres årligt.
 • En forbrugsafgift, der afhænger af jeres brug af løsningen.

I kan høre mere om priserne ved at kontakte os på eskatdata@UFST.dk.

For at få adgang til kundens oplysninger, skal I igennem følgende trin:

 1. Skriv en mail til eskatdata@UFST.dk, hvori I oplyser virksomhedens cvr-nummer.
 2. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen vurderer, om I kan opfylde kriterierne for at få adgang.
 3. Hvis I opfylder kriterierne, sender Udviklings- og Forenklingsstyrelsen en ansøgning, som I skal udfylde. Når ansøgningen er behandlet, får I enten afvisning eller adgang til eSkatData.
 4. Når I har fået adgang til eSkatData, kan jeres kunde give samtykke via den webløsning, som I stiller til rådighed. Kunden underskriver samtykket med sit NemID/MitID, hvorefter forespørgslen registreres hos Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Samtykket gælder i 24 timer.
 5. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen kontrollerer forespørgsel fra den finansielle virksomhed og sikrer, at virksomheden har adgang til eSkatData.
 6. Hvis alt stemmer, overfører Udviklings- og Forenklingsstyrelsen oplysningerne, som kunden har givet samtykke til at dele med jer, via en sikker webservice. Samtidigt bliver det registreret i kundens skattemappe på TastSelv, at oplysningerne er delt med jer.

1. Samtykke

samtykke

1.  Gennem det finansielle instituts webløsning giver borgeren samtykke til at udlevere oplysninger via eSkatData.

samtykke
arrows
kvittering

2. Kvittering eller fejlkode sendes til det finansielle institut.

eskat-database

3. Samtykke lagres i Skatte­forvaltningens eSkatData-database.

eskat-database

2. Dataleverance

finansiel institut
finansiel institut

1. Det finansielle institut anmoder om data fra Skatte­forvaltningen.

arrows
eskat-database

2. Skatte­forvaltningen behandler anmodningen og sender data til det finansielle institut, hvis anmodningen bliver godkendt.

skattemappe

3. Skatte­forvaltningen sender kvittering for dataudvekslingen til borgerens skattemappe.

down-arrow
skattemappe