Via eIndkomst Udstilling kan godkendte myndigheder og virksomheder få adgang til borgeres indkomstoplysninger. Oplysningerne kan fx bruges til sagsbehandling og afgørelser inden for social- og pensionsområdet, hvor retten til forskellige ydelser afhænger af den enkeltes indkomstforhold. Det kan fx være om en borger har ret til boligstøtte, børnebidrag, dagpenge og SU. 

eIndkomst Udstilling er en database, hvor godkendte myndigheder og virksomheder kan få adgang til borgeres indkomstoplysninger. Oplysningerne kommer fra eIndkomst på TastSelv Erhverv, hvor arbejdsgivere indberetter løn osv.

Ved at genbruge indkomstoplysningerne fra eIndkomst Udstilling, sparer både I og borgerne tid, og samtidig sikrer I, at oplysningerne er korrekte.

Dog skal I være opmærksomme på, at oplysningerne indberettes og korrigeres løbende. Det vil sige, at der kan ske ændringer i data, der fx er anvendt som grundlag for en afgørelse hos en virksomhed.

eIndkomst Udstilling henvender sig til fx myndigheder, virksomheder og a-kasser, som har lovmæssigt ret til at få adgang til indkomstregisteret. Læs mere om den lovmæssige ret i Bekendtgørelse af lov om et indkomstregister på retsinformation.dk.

Derudover henvender eIndkomst Udstilling sig også til dem, der beskæftiger sig med vejledning, kontrol eller administration af offentlige ydelser, støtte eller bidrag. Det er fx kommuner eller Udbetaling Danmark.

 1. I indgår en abonnementsaftale
  I skal indgå en abonnementsaftale med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen for at få adgang til indkomstoplysningerne i eIndkomst Udstilling. Aftalen sikrer, at I kun får adgang til netop de oplysninger, som er relevante og nødvendige for jeres opgaver.

  I underskriver bl.a., at I har lovmæssig ret til at få adgang til borgernes indkomstoplysninger i registret. Derudover omfatter aftalen jeres dataansvar, hvilket vil sige, ansvaret for at overholde de gældende regler for håndtering af oplysningerne.

Find abonnementsaftalen og de tilhørende bilag.

Udfyld aftalen og bilagene og send dem til dataudstilling@ufst.dk.

 • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen deler indkomstoplysningerne med jer via webservices
  Når I har indgået abonnementsaftalen, bliver indkomstoplysningerne tilgængelige via nogle servicegrænseflader, også kaldet webservices. Hvilken service, I kan bruge, afhænger af, hvad der er relevant for jeres opgaver, og hvad I har indgået aftale om. Det fremgår derfor af abonnementsaftalen.

 • I udvikler selve brugergrænsefladen
  I skal selv sørge for at udvikle brugergrænsefladen, så den understøtter jeres behov. Det vil sige, at I fx via jeres it-leverandør skal etablere adgangen og opbygge en applikation, der skal modtage og behandle indkomstoplysningerne hos jer.

Læs om hele processen fra I indgår abonnementsaftale til brugergrænsen er udviklet og I har adgang til indkomstoplysningerne.

Vi yder support til både tilslutningen og den efterfølgende drift, hvis I får brug for det.

Kort om de forskellige webservices

Der findes i alt 18 webservices, som kan deles i tre grupper. Fælles for alle tre grupper er, at dataanvenderen kun får adgang til de oplysninger, som er aftalt.

 1. Den ene gruppe bruges typisk til sagsbehandlingsformål samt til etablering af selvbetjeningsløsninger.
 2. Den anden gruppe bruges typisk til bestilling og afhentning af oplysninger for en kreds af borgere, fx indkomstoplysninger for flere måneder eller år for 100-1.000 borgere på én gang. Denne gruppe bruges typisk i forretningskritiske systemer, såsom beregning af social pension en gang om måneden.
 3. Den tredje gruppe anvendes til bestilling og levering af store datamængder, fx til Danmarks Statistik, ATP til opkrævning af ATP-bidrag osv.

Læs om de 18 webservices under Databehandler.

For at forstå sammenhængen mellem oplysninger, der er blevet indberettet til eIndkomst og oplysninger, der bliver udstillet fra eIndkomst, kan du bruge Vejledning til feltoversigt for eIndkomst Udstilling (excel-fil). Vejledningen viser blandt andet, at oplysninger, der er indberettet til ét feltnummer, kan indeholde mange indtægtsarter. Disse oplysninger udstilles dog under ét blanketnummer. Derudover viser vejledningen tilknytninger mellem elndkomst-, forskuds- og årsopgørelsesfelter.

Vejledningen tager udgangspunkt i oplysninger i elndkomst, og det vil derfor alene være disse felter, du kan finde i oversigten. Det vil sige, at du fx ikke kan finde årsopgørelsens rubrik 15 Anden personlig indkomst før fradrag af am-bidrag på 8 procent i tabellen.

Du skal være opmærksom på, at oplysninger fra elndkomst og årsopgørelse ikke altid stemmer overens. Eksempelvis retter Skatteforvaltningen indkomstoplysninger på årsopgørelsen i særlige situationer ved at flytte en indkomst fra et år til et andet år, uden at det tilsvarende flyttes i elndkomst.

Faner i vejledningen

Fanen Forside
Fanen Forside er en samlet oversigt, og heri linker kolonne A til andre faner, hvor du kan finde sammenhænge mellem indberettede og udstillede oplysninger, samt tilknytninger mellem elndkomst-, forskuds- og årsopgørelsesfelter

Andre faner

 • Løntimer
 • Løn, pension, skat mv.
 • Feriepengefelter
 • Personalegode-felter
 • Særlige pensionsfelter
 • Øvrige felter
 • Ydelsesrefusion

Emnerne svarer til emneopdelingen i afsnit 8 i vejledningen til indberetning til eIndkomst, samt til rækkefølgen i indberetningen til eIndkomst.

Derudover har tabellen 3 faner

 • Indkomsttyper
  Lister de indkomsttyper, der findes i elndkomst.
 • Indtægtsarter
  Liste over de indtægtsarter, der er i anvendelse, udgåede eller hvor nummer er ledigt og ikke bør forekomme.
 • eIndkomst Udstilling felter
  Beskriver felter, der udstilles af elndkomst, og som ikke har nogen sammenhænge med indberettede oplysninger til elndkomst, forskuds- eller årsopgørelsesfelter.

Forklaring af de enkelte felter, koder mv., der bliver angivet i forbindelse med indberetning til elndkomst kan du finde på siden om eIndkomst.