Vælg menupunkt "Nulindberetning"


Trin 1: Valg af indberetningstype og periode

  • Vælg den indberetningstype du vil indberette for, fx udlån.
  • Vælg hvilket indkomstår og evt. hvilken indberetningsperiode (gælder kun for Udlån, Prioritetslån og Pantebreve), du vil indberette for.
  • Klik "Indberet"

Trin 2: Kvittering

  • Kvittering vises.
  • På kvitteringssiden kan du gå til forsiden. 

  • Bemærk at når du forlader kvitteringssiden, kan du altid finde din kvittering for nulindberetning under "Tidligere indberetninger" se mere under afsnit 6.4.

 

Trin 3: Fejltekst, hvor der allerede er foretaget en indberetning for perioden