Det er muligt at hente en kvittering for nulindberetning for en given indberetningsperiode pr. indberetningstype. 

Vælg "Tidligere indberetninger"

Trin 1: Søg en kvittering frem for nulindberetning

  • Vælg "Nulindberetninger"


Trin 2: Vælg hvilken indberetningstype og periode du vil se en kvittering for nulindberetning, fx udlån og tryk "Næste".

 

 

  • Vælg den indberetningstype du vil søge en kvittering for, fx udlån.
  • Vælg hvilket indkomstår og evt. hvilken indberetningsperiode (gælder kun for Udlån, Prioritetslån og Pantebreve), du vil søge for.


Trin 3: Kvittering

  •  Kvittering vises og kan udskrives