Dato for offentliggørelse
07 Nov 2018 12:13
Serienummer
S nr. 52
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af køb og salg af aktier mv. for indkomståret 2018.

Vejledningen gælder for virksomheder der formidler handel med aktier mv. omfattet af aktieavancebeskatningsloven.

Indberetningspligten følger reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 om skattekontrol med senere ændringer (Skattekontrolloven). Indberetningen af køb og salg af aktier mv. følger reglerne i skattekontrollovens § 10, stk. 4 og stk. 5.

De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015, kapitel 21 om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven med senere ændringer.

Hvad er nyt?

►Vejledningen er opdateret med Bilag 10 Problemstillinger ved 3. partsindberetninger i afsnit 10. ◄

Vejledningen om indberetning af aktiekøb og -salg mv. er omskrevet i ny struktur med flere afsnit. 
Feltnumrene er ændret men datastrukturen er uændret i forhold til sidste år.

Der kommer senere en særskilt vejledning om indberetning af medarbejderaktier omfattet af ligningslovens § 7 P og tilbagekøb af egne aktier omfattet af skattekontrollovens § 7 E målrettet indberettere, der ikke er finansielle institutter.

ISBN-nummer
978-87-417-0425-8
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen