Dato for offentliggørelse
14 Oct 2018 12:28
Serienummer
S nr. 54
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af finansielle kontrakter og strukturerede fordringer, der er omfattet af kursgevinstlovens § 29.

Indberetningspligten følger reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 om skattekontrol med senere ændringer (Skattekontrolloven).

Indberetningen om finansielle kontrakter mv. følger reglerne i Skattekontrollovens § 10 A om beholdning af strukturerede produkter og § 10 B stk. 4 om erhvervelser/afståelser.

De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015, kapitel 22 og 23 om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Vejledningen er omskrevet i en ny struktur med flere afsnit.

Feltnumrene er ændret, men datastrukturen er uændret i forhold til sidste år. 

Feltnumrene er tilsvarende ændret på blanketterne. 

ISBN-nummer
978-87-417-0417-3
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen