Uddrag af tekst på skatteverket.se

Hemvistintyg

Du kan beställa ett hemvistintyg som visar att du har hemvist i Sverige enligt skatteavtal.

Du kan använda hemvistintyget i ett annat land för att exempelvis få nedsättning av källskatt på utdelning enligt reglerna i skatteavtalet med det andra landet. Källskatt innebär skatt som tas ut redan vid källan, alltså när den skattepliktiga utbetalningen görs. Ett exempel är när en arbetsgivare drar av preliminärskatt vid löneutbetalningen. Både privatpersoner och juridiska personer kan begära hemvistintyg. Hemvistintyget utfärdas på både svenska och engelska. Ett hemvistintyg kan bara skickas med vanlig post till folkbokföringsadressen eller företagets
registrerade adress, inte via mejl.

För att ansöka om hemvistintyg ska du använda blankett Beställning av hemvistintyg (SKV 2734).

Beställning av hemvistintyg (SKV 2734)

Du kan skicka blanketten till Skatteverket via post eller via mejl.

Skatteenhet Östersund
831 87 Östersund

hemvistintyg@skatteverket.se