Definition af AIF-værdipapirfond 

Ved lov nr. 706 af 8. juni 2018 blev der i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde indsat mulighed for at oprette AIF-værdipapirfonde i Danmark.

Loven har virkning fra 1. juli 2018.

Ved en AIF-værdipapirfond forstås en alternativ investeringsfond, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde, som er etableret af en forvalter af alternative investeringsfonde, som har tilladelse til at administrere alternative investeringsfonde, og hvis fondsbestemmelser angiver, at fonden er en AIF-værdipapirfond. Se § 3, stk. 1, nr. 13, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde.