Indhold

Afsnittet indeholder:

• Databeskyttelsesrådgiverens funktion
• Henvendelse til databeskyttelsesrådgiveren

Databeskyttelsesrådgiverens funktion

DBF artikel 37 indeholder krav om, at alle offentlige myndigheder skal udpege en databeskyttelsesrådgiver, også kaldet Data Protection Officer eller DPO. Databeskyttelsesrådgiveren skal understøtte den dataansvarlige i at overholde reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Det skal databeskyttelsesrådgiveren gøre ved at rådgive den dataansvarlige om, hvordan denne efterlever databeskyttelsesforordningen, og overvåge, hvordan den dataansvarlige efterlever reglerne inden for området. I DBF artikel 39 er det desuden et krav, at databeskyttelsesrådgiveren fungerer som kontaktpunkt for Datatilsynet og for borgere og virksomheder, som har spørgsmål til den dataansvarliges behandling af personoplysninger.

I Skatteministeriets koncern er der udpeget en koncernfælles databeskyttelsesrådgiver, som dækker Skatteministeriets departement, Spillemyndigheden, Skatteankestyrelsen, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og de syv styrelser i Skatteforvaltningen. Databeskyttelsesrådgiveren er organisatorisk placeret i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Databeskyttelsesrådgiveren løser sine opgaver uafhængigt og må ikke modtage instrukser fra ledelsen om, hvordan den skal udføre sine opgaver. Databeskyttelsesrådgiveren afrapporterer til den øverste ledelse i Skatteministeriets Koncern.

Henvendelse til databeskyttelsesrådgiveren

Henvendelse til Skatteministeriets databeskyttelsesrådgiver kan rettes til:

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Informationssikkerhed og Databeskyttelse
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg
Att: Databeskyttelsesrådgiver

E-mail: dpo@ufst.dk