Blanketnr.
49.116
Formål med blanketten

Indsendelse af kontroloplysninger fra andre myndigheder når der er konstateret en indtægt eller lignende, der ikke er oplyst. Oplysningen kan vedrøre eIndkomst, udeholdt omsætning, sort arbejde/uregistreret virksomhed med videre.

Blanketten sendes til: myndighed@sktst.dk

PDF-udgave

Hent blanket 49.116

Bemærk
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

Til brugere af Apple-produkter:

Vi oplever ofte at modtage blanketter med blanke felter fra en bruger, der har brugt Safari-browseren eller billedfremviseren på Mac til at udfylde blanketten med. De blanke felter skyldes en teknisk fejl i pdf-formatet. Derfor opfordrer vi brugere af Mac til at bruge en anden browser eller andet software til at udfylde blanketterne og sende til os.
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen