baggrund

Patarimai dirbantiems Danijoje

Atvykus dirbti į Danija

Atvykdami dirbti į Daniją privalote turėti asmeninį mokesčių numerį ir mokesčių kortelę. Paraišką dėl mokesčių kortelės išdavimo ir mokesčių mokėtojo numerio anksčiausiai galite pateikti likus 1 mėnesiui iki pirmosios darbo dienos.

Reikia pridėti kokybiškas šių dokumentų kopijas:

 • Visi darbo sutarties arba įdarbinimo patviritnimo puslapiai privalo būti pateikti viename faile. Dokumentas turi būti pasirašytas abiejų šalių (darbuotojo bei darbdavio).
 • Paso arba asmens tapatybės kortelės (abiejų pusių). - Dokumentas turi būti išduotas valstybinės institucijos, turi būti nurodytas vardas ir pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė, gimimo vieta ir dokumento galiojimo laikas.
 • Nuolatinę gyvenamąją vietą Švedijos Karalystėje turintys asmenys papildomai turi pateikti: 1. Pasą arba 2. Nacionalinę asmens tapatybės kortelę (priekinę ir galinę puses) bei išrašą iš Švedijos gyventojų registro (“personbevis")
 • Daniško leidimo gyventi ir dirbti šalyje (jeigu esate ne ES/EEB valstybės narės pilietis).
 • Santuokos liudijimo (jeigu esate susituokęs). Asmenys, kurie gyvena Švedijoje, turi pateikti šeimos pažymos kopiją.

Čia galite gauti pajamų mokesčio kortelę

Jei liekate ilgiau kaip trims mėnesiams

Jei liekate Danijoje ilgiau nei trims mėnesiams, jums būtinas CPR numeris (civilinės registracijos numeris). Kiekvienas Danijos gyventojas turi CPR numerį, kuris būtinas norint kreiptis į Danijos valstybines institucijas. Jei esate ES, EEE šalies arba Šveicarijos pilietis, CPR numerio jums reikės po šešių mėnesių.

Kaip pateikti paraišką:

 • užsiregistruokite Danijos nacionaliniame registre (Folkeregistret) savo vietiniame piliečių aptarnavimo centre (Borgerservice) arba
 • užsiregistruokite nacionaliniame registre (Folkeregistret) viename iš Tarptautinių piliečių aptarnavimo centrų (ICS) Danijoje (lifeindenmark.dk).

Visi Danijos gyventojai privalo turėti NemKonto. Tai paprasta banko sąskaita, į kurią gaunate danišką atlyginimą ir viešojo sektoriaus išmokas. Jeigu Jus turėsite grąžintinus mokesčius, pinigai bus pervesti į Jūsų NemKonto.

NemKonto gali būti Danijos arba užsienio banko sąskaita.

Gaukite danišką NemKonto

Gaukite užsienietišką NemKonto

MitID yra jūsų skaitmeninis parašas ir raktas į skaitmeninę Daniją. Jis suteikia galimybę prisijungti prie visų Danijos internetinių bankų ir valstybinių institucijų svetainių.

Kaip gauti MitID:

 • MitID galite gauti savo vietiniame piliečių aptarnavimo centre (Borgerservice). Nepamirškite atsinešti paso arba tapatybės kortelės. Taip pat yra gera idėja pasiimti su savimi asmenį, kuris galėtų patvirtinti jūsų tapatybę.

Darbas ir gyvenimas Danijoje

Įsidarbinus Danijoje būtina mokėti mokesčius. Jūsų darbdavys atsisiunčia jūsų mokesčių kortelę ir mokesčiai automatiškai išskaičiuojami iš jūsų atlyginimo.

Jūsų preliminarus mokesčių apskaičiavimas (forskudsopgørelse)

Jūsų preliminarus mokesčių apskaičiavimas yra tarsi einamųjų finansinių metų mokesčių biudžetas. Jis nurodo numatomas pajamas, lengvatas ir priemokas bei mokesčių tarifą, pagal kurį jūsų darbdavys nuskaičiuoja mokesčius.

Pasikeitus įdarbinimo padėčiai reikia pakeisti preliminarų mokesčių apskaičiavimą.

Vadovas: Kaip pakeisti preliminarų mokesčių apskaičiavimą. (Atkreipkite dėmesį - nuoroda į angliškos versijos puslapį)

Jūsų metinis mokesčių apskaičiavimas (årsopgørelse)

Jūsų metinis mokesčių apskaičiavimas yra jūsų praėjusių metų mokesčių suvestinė, kurioje nurodomos jūsų pajamos, lengvatos ir priemokos bei sumokėti mokesčiai.

Peržiūrėti ir pakeisti savo metinį mokesčių apskaičiavimą galima Danijos mokesčių agentūros internetinėje savitarnos priemonėje TastSelv, kai ji pateikiama kiekvienų metų kovą. (Atkreipkite dėmesį - nuoroda į daniškos versijos puslapį)

Vadovas: Kaip pakeisti savo mokesčių įvertinimo pranešimą (PDF)

Sužinokite, kuo preliminarus pajamų mokesčių apskaičiavimas skiriasi nuo metinio mokesčių apskaičiavimo. (Atkreipkite dėmesį - nuoroda į angliškos versijos puslapį)

Mokestinių prievolių tipai

Jūsų mokestinė prievolė numato, kokie mokesčiai iš jūsų išskaičiuojami. Jums taikomas mokestinių prievolių tipas priklauso, pavyzdžiui, nuo to, ar esate susituokę ir ar gyvenate savo šalyje.

 • Dirbate Danijoje
 • Turite gyvenamąjį būstą gimtojoje šalyje ir dažnai važinėjate tarp Danijos ir gimtosios šalies
 • Asmeninis ir ekonominis interesas yra gimtojoje šalyje
 • Pvz.: sutuoktinis/-ė arba sugyventinis/-ė gyvena gimtojoje šalyje

= Ribotas mokesčių įsipareigojimas

 • Dirbate Danijoje
 • Turite gyvenamąjį būstą gimtojoje šalyje ir Danijoje
 • Asmeninis ir ekonominis interesas yra gimtojoje šalyje
 • Pvz.: sutuoktinis/-ė arba sugyventinis/-ė gyvena gimtojoje šalyje

= Dviguba gyvenamoji vieta - gimtoji šalis kaip gyvenamoji šalis

 • Dirbate Danijoje
 • Turite gyvenamąjį būstą gimtojoje šalyje ir Danijoje
 • Asmeninis ir ekonominis interesas yra Danijoje
 • Sutuoktinis/-ė arba sugyventinis/-ė gyvena Danijoje

= Dviguba gyvenamoji vieta - Danija kaip gyvenamoji šalis

Prieš apskaičiuojant jūsų mokesčius, iš jūsų pajamų išskaičiuojamos mokesčių lengvatos. Išskaičiuojamos sumos nurodomos preliminariame mokesčių apskaičiavime/mokesčių kortelėje.

Maitinimas ir apgyvendinimas

Jei jūsų darbdavys jums nemoka už maitinimą ir apgyvendinimą, jums gali būti taikoma lengvata, jei:

 • jūsų darbas yra laikinas, pavyzdžiui, skinate braškes
 • pakeičiama jūsų darbo vieta, pavyzdžiui, jūs perkeliami į kitą statybų aikštelę
 • jūs negalite likti gyventi savo namuose dėl per didelio atstumo tarp darbo ir namų.

Įveskite išlaidas už maitinimą ir apgyvendinimą į  53 laukelį metiniame mokesčių apskaičiavime. (Atkreipkite dėmesį - nuoroda į daniškos versijos puslapį)

Lengvata už transportą tarp namų ir darbo

Jeigu iki darbovietės ir atgal tenka keliauti daugiau kaip 24 km (t. y. po 12 km į vieną pusę), jums gali būti suteikta lengvata už transportą tarp namų ir darbo, nepaisant to, kokia transporto priemone naudojatės. Tačiau, jei už jūsų transportą moka darbdavys, lengvata jums netaikoma.

Lengvatą reikia įvesti į 417 laukelį preliminariame mokesčių apskaičiavime arba į 51 laukelį metiniame mokesčių apskaičiavime. (Atkreipkite dėmesį - nuoroda į daniškos versijos puslapį)

Sužinokite tarifus ir kaip apskaičiuoti lengvatą už transportą tarp namų ir darbo. (Atkreipkite dėmesį - nuoroda į angliškos versijos puslapį)

Transportas tarp jūsų šalies ir darbovietės Danijoje

Jūsų mokestinė prievolė nustato, ar jums taikoma lengvata.

Privalote pateikti įrodymą apie keliones į savo šalį, todėl svarbu pasilikti kvitus ir kt. kaip dokumentus. Lengvatą už transportą tarp namų ir darbo įveskite pranešimo apie mokesčių apskaičiavimą 51 laukelyje. (Atkreipkite dėmesį - nuoroda į daniškos versijos puslapį)

Jums privalomus mokesčius galima koreguoti mokestine sutartimi, kad jums netektų mokėti dvigubų mokesčių Danijoje ir savo šalyje. Dėl to, jei gaunate pajamų arba turite nuosavybės ne Danijoje, privalote tai deklaruoti savo metiniame mokesčių apskaičiavime.

Norėdami užregistruoti ne Danijoje gaunamas pajamas, skambinkite (+45) 72 22 27 80.

Patikrinkite savo metinį mokesčių apskaičiavimą priemonėje TastSelv ir sužinokite, ar jums priklauso kompensacija, ar turite nesumokėtų mokesčių. Jums reikia:

 • Patikrinti informaciją
 • Jei reikia, pataisyti informaciją

Jei reikia pataisyti informaciją, įveskite pakeitimus priemonės TastSelv dalyje „Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet“ (Pakeiskite pranešimą apie mokesčių apskaičiavimą arba deklaruokite mokesčius).

Skaitykite daugiau apie TastSelv ir kaip prisijungti prie TastSelv (Atkreipkite dėmesį - nuoroda į angliškos versijos puslapį)

Pasibaigus įdarbinimui Danijoje

Pasibaigus jūsų įdarbinimui Danijoje privalote pateikti informaciją, pagal kurią Danijos mokesčių agentūra apskaičiuos jūsų mokestines prievoles. Kurioje šalyje privalote sumokėti mokesčius priklauso nuo jūsų darbo ir gyvenamosios vietos.

Todėl būtina užpildyti atitinkamą formą ir pateikti ją Danijos mokesčių agentūrai, kai išvykstate iš Danijos.

 • Jei jums taikoma ribota mokestinė prievolė: Jei turite papildomos informacijos savo pranešimui apie metinį mokesčių apskaičiavimą, pvz., lengvatą už transportą tarp namų ir darbo arba kelionės išlaidas už maistą ir būstą, turite užpildyti formą 04.069. Jei neturite papildomos informacijos, jums nieko daugiau nereikia daryti. (Atkreipkite dėmesį - nuoroda į daniškos versijos puslapį)
 • Jei jums taikoma pilna mokestinė prievolė: Užpildykite formą 04.003.(Atkreipkite dėmesį - nuoroda į angliškos versijos puslapį)
 • Jei esate tarpvalstybinis (pasienio) darbuotojas: Užpildykite formą 04.031. (Atkreipkite dėmesį - nuoroda į angliškos versijos puslapį)

Patikrinkite jums taikomą mokestinės prievolės tipą.

 • Dirbate Danijoje
 • Turite gyvenamąjį būstą gimtojoje šalyje ir dažnai važinėjate tarp Danijos ir gimtosios šalies
 • Asmeninis ir ekonominis interesas yra gimtojoje šalyje
 • Pvz.: sutuoktinis/-ė arba sugyventinis/-ė gyvena gimtojoje šalyje

= Ribotas mokesčių įsipareigojimas

 • Dirbate Danijoje
 • Turite gyvenamąjį būstą gimtojoje šalyje ir Danijoje
 • Asmeninis ir ekonominis interesas yra gimtojoje šalyje
 • Pvz.: sutuoktinis/-ė arba sugyventinis/-ė gyvena gimtojoje šalyje

= Dviguba gyvenamoji vieta - gimtoji šalis kaip gyvenamoji šalis

 • Dirbate Danijoje
 • Turite gyvenamąjį būstą gimtojoje šalyje ir Danijoje
 • Asmeninis ir ekonominis interesas yra Danijoje
 • Sutuoktinis/-ė arba sugyventinis/-ė gyvena Danijoje

= Dviguba gyvenamoji vieta - Danija kaip gyvenamoji šalis

Išvykę iš Danijos turite nurodyti Danijos mokesčių agentūrai savo naująjį adresą

 • Savo naująjį adresą atsiųskite el. paštu naudodami priemonę TastSelv, arba naudokite kontaktinę formą anglų kalba svetainėje skat.dk/contact, ir
 • Skambinkite (+45) 72 22 27 80, kad mes jus galėtumėm teisingai išregistruoti

Neuždarykite NemKonto sąskaitos, kol negavote paskutinio pranešimo apie metinį mokesčių apskaičiavimą, kadangi bet koks mokesčių grąžinimas bus vykdomas per šią sąskaitą.

Jei neturite galimybės pasilikti daniškos NemKonto sąskaitos, galite užregistruoti savo užsienio banko sąskaitą kaip NemKonto.

Sužinokite daugiau adresu nemkonto.dk

Jei esate užsiregistravę Nacionaliniame Danijos registre, išvykdami iš šalies privalote išsiregistruoti.

Norėdami tai atlikti, eikite į vietinį piliečių aptarnavimo centrą (Borgerservice).

Parsisiųsti PDF formatu:

Taip pat italu ir portugalu kalbomis